Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská lekárska knižnica

Pubmed

HighWire

Google

Google Scholar

Slovenská lekárska knižnica

Národní lékařská knihovna Praha

Slovenská akadémia vied Bratislava

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave

Slovenská národná knižnica

Národní knihovna Praha

National Library of Medicine, USA