Výsledky vyhľadávania

 1. Enterobaktérie produkujúce karbapenemázy  / Nikš M., Kmeť V., Ohlasová D. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 13  
  C 3016
  článok

  článok

 2. Protiepidemické opatrenia pri výskyte karbapenemázu produkujúcich enterobaktérií  / Štefkovičová M., Kopšíková E., Matišáková I. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 23  
  C 3016
  článok

  článok

 3. Quo vadis, antibiotická rezistencia?  / M. Nikš .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 8  
  C 3016
  článok

  článok