Výsledky vyhľadávania

 1. Aké sú zmeny v diagnostike vírusovej hepatitídy typu E?  / Štiglincová, V. ... [et al.] .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 45  
  C 3016
  článok

  článok

 2. Antimikrobiálna rezistencia klinických kmeňov Salmonella enterica sérovar Typhimurium netypovateľných fágmi  / Majtánová Ľ. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 27  
  C 3016
  článok

  článok

 3. Budúcnosť mikrobiologickej diagnostiky HCV  / Adriana Liptáková .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 46  
  C 3016
  článok

  článok

 4. Clostridium difficile ako pôvodca postantibiotickej kolitídy  / Smolíček I. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 59  
  C 3016
  článok

  článok

 5. Elektronické hlásenie nozokomiálnych kmeňov do Epis  / Czifuszová M., Hanzen J., Perďochová Ľ. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 24  
  C 3016
  článok

  článok

 6. Enterobaktérie produkujúce karbapenemázy  / Nikš M., Kmeť V., Ohlasová D. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 13  
  C 3016
  článok

  článok

 7. Hodnotenie antibakteriálnej aktivity medovicového medu po sterilizácii ionizujúcim žiarením  / Miroslava Horniačková, Viktor Majtán, Juraj Majtán .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 32  
  C 3016
  článok

  článok

 8. Hodnotenie úspešnosti liečby chronických a recidivujúcich urogenitálnych infekcií autovakcínou  / Bertaová G., Czirfuszová M. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 33  
  C 3016
  článok

  článok

 9. Identifikácia Gram-negatívnych baktérií MALDI-TOF MS metódou v rutinnej praxi  / Vladárová M., Nováková E. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 42  
  C 3016
  článok

  článok

 10. IL28B ako prediktívny faktor pri liečbe vírusovej hepatitídy C  / Gašparovič J. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 48  
  C 3016
  článok

  článok