Výsledky vyhľadávania

 1. Ako možno v súčasnosti znížiť vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko pri liečbe statínmi?  / Andrej Dukát ... [et al.] .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 105-108  
  C 3021
  článok

  článok

 2. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Inhibítory PCSK9 v KV riziku: od teórie ku klinickej praxi  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 64-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Nové klinické dáta o iPCSK9  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 55-50  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Sekundárna prevencia: môžeme ísť ďalej?  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 60-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. Annual Neuroscience Dialogue 2019: Súčasnosť biologickej liečby a jej medicínske perspektívy  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Annual Neuroscience Dialogue 2019 : 7. - 8. jún 2019 Donovaly : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra 26 [august] (2019), s. 3-6  : ilustr., fareb., fotogr., obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Artériová hypertenzia a vplyv jej liečby na vznik demencie u starších pacientov : patofyziológia mozgovej cirkulácie a jej implikácie pre terapiu demencie  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIII.kongres SHS a konferencia Pracovnej skupiny Preventívnej kardiológie SKS : 12. - 14. apríl 2018, Žilina. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2018), s. 18 a 20-22  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. Artériová hypertenzia a vplyv jej liečby na vznik demencie u starších pacientov : závery štúdie Syst-EUR: ochrana cieľových orgánov, nielen liečba artériovej hypertenzie  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIII.kongres SHS a konferencia Pracovnej skupiny Preventívnej kardiológie SKS : 12. - 14. apríl 2018, Žilina. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2018), s. 22-24  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Artériová hypertenzia a vplyv jej liečby na vznik demencie u starších pacientov : kalciové blokátory v praktickej liečbe artériovej hypertenzie - aby pacient nezabúdal  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIII.kongres SHS a konferencia Pracovnej skupiny Preventívnej kardiológie SKS : 12. - 14. apríl 2018, Žilina. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2018), s. 24-25  : ilustr., fareb., fotogr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Artériová hypertenzia a vplyv jej liečby na vznik demencie u starších pacientov : artériová hypertenzia a jej liečba v reálnom svetle Slovenska - Zrkadlo  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIII.kongres SHS a konferencia Pracovnej skupiny Preventívnej kardiológie SKS : 12. - 14. apríl 2018, Žilina. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2018), s. 25-26  : ilustr., tab  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Lipoproteíny séra - VLDL a IDL pri akútnych koronárnych syndrómoch  / Mistríková L. ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 20, č. 3-4 (2016), s. 921-924  : ilustr., tab.  
  C 2971
  článok

  článok