Výsledky vyhľadávania

 1. Akademická príručka  / D. Meško ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 510-511  
  C 236
  článok

  článok

 2. Autorstvo ako etický problém  / Dalibor Ondruš .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . - Č. 15 (2004), s. 16-17  : Obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 3. Epilepsia u pacientov so sklerózou multiplex  / Zuzana Čarnická ... [et al.] .  Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592 . - Roč. 14, č. 2 (2013), s. 86-89  : ilustr., tab.  
  C 3034
  článok

  článok

 4. Konsenzuálny rámec etickej spolupráce medzi pacientskymi organizáciami, zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickým priemyslom  / preklad ... Jozef Glasa, Helena Glasová .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 21, no. 3-4 (2014), s. 13-14  
  C 2855
  článok

  článok

 5. Kuntz E., Kuntz H.D.: Hepatology, principles and practice  / J. Holomáň .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 103, č. 4-5 (2002), s. 184   (recenzia) 
  C 526
  článok

  článok

 6. Metodologické nedostatky v záverečných prácach študentov nelekárskych študijných programov  / Jarmila Kristová, Vlasta Závodná .  Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 1336-5606 . - Roč. 10, č. 1-2 (2013), s. 23-26  
  C 3057
  článok

  článok

 7. Najpožičiavanejším knižným titulom na UK je Interná medicína  / Andrea Kučerová .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 11  : ilustr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. Predstavenie knihy Miloslava Dudu a kol.: Jícen. Pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy  / Július Vajó .  Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 1336-5975 . - Roč. 10, č. 2 (2013), s. 76-78   (recenzia) 
  C 3066
  článok

  článok

 9. Prehľad aktuálnej literatúry o diabetes mellitus  / Andrea Bukovská .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 6, č. 12 (2006), s. 112-115  
  C 3020
  článok

  článok

 10. Príspevky do vedeckých časopisov  / A. Gúth .  Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922 . - Vol. 53, no. 4 (2016), s. 300  : ilustr., obr.   (recenzia) 
  C 1613
  článok

  článok