Výsledky vyhľadávania

  1. Aktuálne problémy výchovy, vzdelávania a profesijnej prípravy detí a mládeže s mentálnym postihnutím : zborník z II. psychopedických dní v Liptovskom Mikuláši  / zost. Ján Hučík, Viktor Lechta  - Martin  : Osveta , 1999  - 166 s. (Efeta)  ISBN 80-8063-013-5   [1, z toho voľných 1]
  2. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením  / Marie Černá a kolektiv . - 1. vyd.  - Praha  : Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum , 2009  - 222 s.  ISBN 978-80-246-1565-3   [1, z toho voľných 1]
  3. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje  / Barbora Bazalová . - 1. vyd  - Praha  : Portál , 2014  - 184 s.  ISBN 978-80-262-0693-4   [1, z toho voľných 1]
  4. Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost  / Mark Selikowitz  z angl. originálu přeložila Dagmar Tomková . - Vyd. 1.  - Praha  : Portál , 2005  - 197 s. (Rádci pro zdraví)  ISBN 80-7178-973-9   [4, z toho voľných 4]
  5. Efeta - otvor sa 2000 : ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím  / [zost. Viktor Lechta]  - Bratislava  : Pedagogická fakulta UK v Bratislave , 2001  - 237 s.  ISBN 80-88868-68-8   [1, z toho voľných 1]
  6. Geschädigte Säuglinge und Kleinkinder : Vorschlage zur Betreuung undForderung in Kinderkrippen  / Dagwin-Raphael Schneider  - Leipzig  : Thieme , 1985  - 166 s.   [1, z toho voľných 1]
  7. K otázkám psychologie mentální retardace  / Mojmír Dolejší  aut. ob. Josef Týfa  - Praha  : Avicenum , 1973  - 183 s.   [1, z toho voľných 1]
  8. Manuel pratique de l'auxiliare de puériculture  / Claire Jardy-Masson  - Paris  : Masson , 1992  - 236 s.  ISBN 2-225-82610-2   [1, z toho voľných 1]
  9. Mentálně postižené dítě v rodině  / Zdenka Marková, Ljuba Středová  - Praha  : Státní pedagogické nakladatelství , 1987  - 126 s.   [2, z toho voľných 2]
  10. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu  / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv . - Vydání 1.  - Praha  : Grada Publishing , 2012  - 349 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-3829-1   [1, z toho voľných 1]