Výsledky vyhľadávania

 1. Aké je dnes postavenie fibrátov (fenofibrátu) v liečbe či prevencii kardiovaskulárnych príhod?  / J. Murín .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 1 (2011), s. 13-15  : ilustr., tab.  
  C 3114
  článok

  článok

 2. Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení  / Branislav Vohnout .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Dlhodobá liečba depotným exetanidom - kazuistika  / Katarína Porubská .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis . Moderné prístupy v manažmente diabetu 2. typu. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 16, č. S1 (2016), s. 38  
  C 3021
  článok

  článok

 4. The effect of fibrates on cell viability  / Čížková, K. - Steigerová, J. - Ehrmann, J. .  Dni molekulovej patológie : program a abstrakty : 4.- 5. 6. 2015 , Martin, hotel Turiec . - ISBN 978-80-971340-7-5 . - S. 63  
  Z 1857, Z 1858, Z 1893
  článok

  článok

 5. Európsky consensus o použití kombinovanej liečby (fenofibrát/statín) pri aterogénnej dyslipidémii vo svetle nových guidelines  / Vohnout B. .  Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 16, č. 32 (2016), s. 95  
  C 3020
  článok

  článok

 6. Evolution of the lipid guidelines: the paradigm shifts  / Zambon A. .  Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 10, č. 19 (2010), s. 68-69  
  C 3020
  článok

  článok

 7. Fibráty v liečbe pacientov s nealkoholovou steatózou pečene  / P. Jarčuška ... [et al.] .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 2 (2011), s. 37-40  
  C 3114
  článok

  článok

 8. Hypertenzia a dyslipidémia - sú prepojené?: Prečo používať kombinovanú liečbu aj pri dyslipidémiách?  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIX. Výročná konferencia SSVPL : 11. - 13. október 2018 Horný Smokovec : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 15 (2018), s. 13-16  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Cholesterol znižujúce nutraceutiká: ktorým pacientom?  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Nutraceutiká pri včasnej kontrole dyslipidémie: klinické dôkazy : 23. - 26. apríl 2017, Praha : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [máj 1] (2018), s. 10-11  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Iatrogénne navodenie myopatie v súvislosti s chronickou liečbou fenofibrátom?  / Katarína Dobrucká .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 171-173  : ilustr., tab.  
  C 233
  článok

  článok