Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne otázky venerológie  / Ž. Čontofalská .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 14, č. 11-12 (2004), s. 363  
  C 2599
  článok

  článok

 2. Aktuálne problémy sexuálne prenosných preventabilných ochorení pri infekcii HIV/AIDS  / Staneková D. .  Správy klinickej mikrobiológie : časopis Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárkej spoločnosti a Sekcie klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej komory . VIII. kongres Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS a XXVI. moravsko-slovenské mikrobiologické dni : 24. - 26. september 2018 Nový Smokovec : program a zorník súhrnov. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 18, č. SA (2018), s. 45  
  C 3016
  článok

  článok

 3. Aktuálne prvky ECDC surveillance pohlavne prenosných chorôb a HIV infekcie  / Truska P. .  Správy klinickej mikrobiológie . XIX. moravsko-slovenské mikrobiologické dni : 11. - 13. marca 2011 Žilina : program a zborník abstraktov. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 11, č. SA (2011), s. 12  
  C 3016
  článok

  článok

 4. Aktuální pohled na chlamydiové infekce  / Vanda Boštíková ... [et al.] .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 4-7  : ilustr., fareb., graf   .  Elektronická príloha . - tlačená  : ilustr., fareb., graf  
  C 3028
  článok

  článok

 5. Analýza aktuálnej problematiky čerstvých syfilitických infekcií na južnom Zemplíne  / Ondrej Bobík .  Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. - ISSN 1335-7913 . - Roč. 4, č. 2-3 (2004), s. 17  
  C 3030
  článok

  článok

 6. Analýza laboratórnej diagnostiky porúch plodnosti na Slovensku  / Zuzana Váczy, Ján Rosocha, Monika Gdovinová .  Transplant.sk : časopis pre transplantačnú problematiku . Zborník abstraktov prednášok a posterov prezentovaných na II. Kongrese Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - ISSN 2453-9945 . - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [51]  
  C 3179
  článok

  článok

 7. Analýza výskytu a šírenia infekcie HIV/AIDS a vybraných STI v Slovenskej republike  / Emil Tomášik, Ján Mikas .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 14, č. 11-12 (2004), s. 345-347  : Grafy  
  C 2599
  článok

  článok

 8. Antibody responses to the herpes simplex virus type 2 glycoprotein G in sera of human immunodeficiency voris - infected patients in Slovakia  / M. Bystrická ...[et al.] .  Acta virologica : international journal. - ISSN 0001-723X . - Roč. 42, č. 5 (1998), s. 319-324  : Obr., tab.  
  C 1035
  článok

  článok

 9. Antikoncepcia vo vzťahu k zápalom pohlavných orgánov  / Michal Kliment .  Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3425 . - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 79-[84]  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3052
  článok

  článok

 10. Bezdomovectvo ako dermatovenerologický problém a úlohy verejného zdravotníctva v multidisciplinárnom riešení problematiky  / Gulášová I. .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 14, no. 1 (2014), s. 11-[16]  : ilustr., obr.  
  C 3015
  článok

  článok