Výsledky vyhľadávania

 1. Abdominálna ultrasonografia : vysokoškolské učebné texty  / Ivana Valočíková . - 1. vyd.  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2005  - 73 s.  ISBN 80-7097-574-1   [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Abeloff's clinical oncology  / Martin D. Abeloff ... [et al.] . - 4th ed.  - Philadelphia, Pa.  : Elsevier Churchill Livingstone , 2008  - xxx, 2555 s.  ISBN 978-0-443-06694-8   [1, z toho voľných 1]
 3. Acupuncture in physiotherapy  / Val Hopwood . - 1st publ.  - Oxford, U.K.  : Butterworth-Heinemann , 2004  - viii, 275 s.  ISBN 0-7506-5328-0   [1, z toho voľných 1]
 4. Administratíva a zdravotnícka dokumentácia  / Magdaléna Garová, Iveta Valentová, Karol Gara  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2003  - 118 s.  ISBN 80-8063-135-2   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Adult health nursing  / Barbara Lauritsen Christensen, Elaine Oden Kockrow . - 5th ed.  - Philadelphia, Pa.  : Mosby Elsevier , 2006  - xxviii, 863 s.  ISBN 978-0-323-03936-9   [1, z toho voľných 1]
 6. Advanced surgical recall  / recall series editor and senior editor Lorne H. Blackbourne  eds. Damle Sagar, Anikar Chhabra . - 2nd ed.  - Baltimore  : Lippincott Williams & Wilkins , 2004  - xv, 704 s.  ISBN 0-7817-3537-8   [1, z toho voľných 1]
 7. Afázia : diagnostika, klasifikácia, terapia  / Anna Hrnčiarová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Kalligram , 2010  - 144, XXXI s. (Učebnice Kalligramu)  ISBN 978-80-8101-334-8   [1, z toho voľných 1]
 8. Aktuality z detskej ortopédie. I.  / Milan Kokavec ml. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. , 2010  - 112 s.  ISBN 978-80-89171-67-5   [3, z toho voľných 1]
 9. Aktuálna klinická diagnostika a liečba v gynekológii a pôrodníctve  / Ľubica Rybárová . - Vyd. prvé  - Prešov  : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove , 2016  - 190 s.  ISBN 978-80-555-1756-8   [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Aktuálne kapitoly z infektológie  / Anna Strehárová a kolektív . - 1. vyd.  - Bratislava  - Trnava  : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  : Typi Universitatis Tyrnaviensis , 2007 , 2007  - 292 s.  ISBN 978-80-8082-108-1   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]