Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie metódy kresby postavy z hľadiska nefarmakologickej liečby obezity v detskom a adolescentnom veku  / Ingrid Tonhajzerová ... [et al.] .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 59-63  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 3072
  článok

  článok

 2. Personality predictors of decision-making of medical rescures  / Ľubor Pilárik, Ivan Sarmány-Schuller .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 53, no. 2 (2011), s. 175-184  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 3. Vývinové tendencie niektorých mier sebahodnotenia a verbálnej tvorivosti žiakov základných a stredných škôl  / Ivan Učeň .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 45, č. 2 (2010), s. 185-196  : ilustr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 4. Folk conceptions of wise person's personality in Asian cultures  / Ivan Brezina .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 347-353  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 5. The psychologically integrated person and the parameters of optimal functioning  / Eva Sollárová, Tomáš Sollár .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 333-338  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 6. Wisdom and irrationality: probe into mutual relationships  / Kordačová, J. .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 339-346  : ilustr., obr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 7. Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov : reflexie o terapeutickom umení  / Bernard Schwartz, John V. Flowers  autor predslovu Arnold A. Lazarus  - Trenčín  : Vydavateľstvo F - Pro mente sana , 2009  - 159 s. (Séria praktického terapeuta)  ISBN 978-80-88952-57-2   [2, z toho voľných 2]
 8. Reactive and proactive coping with stress in relation to personality dimensions in adolescents  / Emília Ficková .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 51, no. 2-3 (2009), s. 149-160  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 9. Kvalita života u ľudí závislých od alkoholu a jej zmena v priebehu liečby  / A. Benkovič, V. Garaj .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 44, č. 3 (2009), s. 129-152  : ilustr., tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 10. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume  / Marta Jurčová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Milan Štefanko - Vydavateľstvo IRIS , 2009  - s. 266  ISBN 978-80-89256-42-6   [1, z toho voľných 1]