Výsledky vyhľadávania

 1. Folk conceptions of wise person's personality in Asian cultures  / Ivan Brezina .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 347-353  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 2. História holistického prístupu k človeku  / Gabriela Vörösová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X . - Roč. 4, č. 4 + suplementum (2006), s. VI-VII  
  C 3040
  článok

  článok

 3. K ošetrovaniu somaticky chorých ľudí vyššieho veku zo psychologického a psychiatrického hľadiska  / A. Hanzlíková, E. Králová .  Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 19-20  
  C 2814
  článok

  článok

 4. Kvalita života u ľudí závislých od alkoholu a jej zmena v priebehu liečby  / A. Benkovič, V. Garaj .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 44, č. 3 (2009), s. 129-152  : ilustr., tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 5. K vymedzeniu pojmu osoba v kontexte dialogického personalizmu  / Katarína Glasová .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 13, no. 3-4 (2006), s. 5-7  
  C 2855
  článok

  článok

 6. Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov : reflexie o terapeutickom umení  / Bernard Schwartz, John V. Flowers  autor predslovu Arnold A. Lazarus  - Trenčín  : Vydavateľstvo F - Pro mente sana , 2009  - 159 s. (Séria praktického terapeuta)  ISBN 978-80-88952-57-2   [2, z toho voľných 2]
  Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov

  kniha

 7. Personality predictors of decision-making of medical rescures  / Ľubor Pilárik, Ivan Sarmány-Schuller .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 53, no. 2 (2011), s. 175-184  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 8. Predstavenie jestvujúcich teórií socializácie. 1.  / Peter Ondrejkovič .  Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania - zdravo, pozitívne a harmonicky. - ISSN 1336-4243 . - Roč. 3, č. 4 (2005), s. 14-15  : Obr., tab.  
  C 3059
  článok

  článok

 9. Reactive and proactive coping with stress in relation to personality dimensions in adolescents  / Emília Ficková .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 51, no. 2-3 (2009), s. 149-160  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 10. The psychologically integrated person and the parameters of optimal functioning  / Eva Sollárová, Tomáš Sollár .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 333-338  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok