Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity  / Zdeňka Řezníčková, Petr Weiss .  Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8820 . - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 26-29  : ilustr., tab.  
  C 3100
  článok

  článok

 2. Ochranná ambulantná liečba nariadená podľa §72 trestného zákona vodičom, ktorí spáchali trestný čin vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky  / R. Wolt .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 53, č. 2 (2018), s. 55-66  : ilustr., tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 3. Clonninger's temperament and character inventory profiles of anatomists: is there a relation with specialty choice?  / Kosif R., Konuk N. .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 117, no. 2 (2016), s. 112-118  : ilustr., graf, tab.  
  C 526
  článok

  článok

 4. Filozofie jako terapie  / Jaroslav Balvín, Jarmila Novotná .  Slovak journal of health sciences : časopis v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení : journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy. - ISSN 1338-161X . - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 89-108  
  C 3130
  článok

  článok

 5. Analýza environmentálnych dispozícií osobnosti vzhľadom na osobnostné črty Big Five  / Mária Podmajerská .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 49, č. 3 (2015), s. 207-224  : ilustr., obr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 6. Prejav psychologických charakteristík pri sexuálnych dysfunkciách v MMPI-2  / Robert Máthé ... [et al.] .  Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8820 . - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 19-26  : ilustr., grafy, tab.  
  C 3100
  článok

  článok

 7. K problematike šikanovania a prejavom agresie v základných školách  / Zuzana Brunclíková .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 10-18  : ilustr., grafy  
  C 1653
  článok

  článok

 8. Rozumově nadaní žáci se specifickými vývojovými poruchami učení  / Šárka Portešová .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 132-142  : ilustr., tab  
  C 1653
  článok

  článok

 9. Niektoré osobnostné charakteristiky u pacientov s bolesťami krčnej a lumbálnej oblasti chrbtice  / Magdaléna Hagovská, Oliver Dzvoník, Jozefína Petrovičová .  Physiotherapia Slovaca : časopis pre oblasť fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie : journal in the area of physiotherapy, balneology and medical rehabilitation. - ISSN 1338-1601 . - Roč. 4, č. 1 (2014), s. 72-81  : ilustr., obr., tab.  
  C 3131
  článok

  článok

 10. Vplyv hudby na zapamätanie v závislosti od vybraných osobnostných vlastností  / Ivan Belica .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 48, č. 1 (2014), s. 23-40  : ilustr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok