Výsledky vyhľadávania

 1. Accuracy of Slovak national stereotypes: resulat of judgment or intuition?  / Sylvie Kouřilová, Martina Hřebíčková .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 53, no. 2 (2011), s. 201-213  : ilustr., graf, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 2. Akí sme a akí by sme mali byť  / Evelin Karim Aziz .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 7, č. 5 (2002), s. 27  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 3. Ako si rozdeliť klientov vo vašej lekárni podľa ich potrieb?  / Dušan Nemčko .  Teória a prax - Farmaceutický laborant : odborno-informačný časopis farmaceutických laborantov. - ISSN 1338-743X . - Roč. 2, č. 8 (2013), s. 35  : ilustr., obr., sch.  
  C 3119
  článok

  článok

 4. Alena Slezáčková. Průvodce pozitivní psychologií  / Tomáš Novák .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 46, č. 4 (2012), s. 380-381   (recenzia) 
  C 1653
  článok

  článok

 5. Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and the five-factor personality model in students of helping professions  / Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 50, no. 2 (2008), s. 201-216  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 6. Analýza environmentálnych dispozícií osobnosti vzhľadom na osobnostné črty Big Five  / Mária Podmajerská .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 49, č. 3 (2015), s. 207-224  : ilustr., obr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 7. Attribution of personal characteristics to victims of rape - police officers' perspectives  / Igor Areh, Gorazd Meško, Peter Umek .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 51, no. 1 (2009), s. 85-101  : ilustr., grafy, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 8. Behaviorálne a fyzické znaky človeka - súčasť biometrických informačných technológií  / Ján Majtás .  Pharma journal : lekárnický časopis. - ISSN 1335-0633 . - Roč. 16, č. 3 (2006), s. 62 a 65-66  : obr., tab.  
  C 2835
  článok

  článok

 9. Can counterfactual thinking be useful (and adaptive)?  / Zdena Ruiselová, Alexandra Prokopčáková .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 53, no. 3 (2011), s. 221-234  : ilustr., graf, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 10. Citová deprivácia v detstve, vplyv arteterapeutickej intervencie na osobnosť a prežívanie citovo deprivovaného dieťaťa  / Dominika Zamborská .  Prenatálne dieťa : slovenský časopis prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied : odborný časopis. - ISSN 1337-7744 . - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 18-26  
  C 3094
  článok

  článok