Výsledky vyhľadávania

 1. Katastrofy spôsobené ľuďmi a ľudská prirodzenosť  / Jozef Hašto .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 21, č. 1-4 (2014), 1 elektronický optický disk, 3-4 Psychiatria Psychoterapia Psychosomatika 4, 2014, c. 3-4.pdf, s. 48-50  : ilustr., obr.  
  C 2877
  článok

  článok

 2. Klíčové vlastnosti a dovednosti kvalitních zaměstnanců v zařízení sociálních služeb [elektronický zdroj]  / Pala, M., Verešová, J., Kubicová, M. .  Nové trendy v súčasnej sociálnej práci [elektronický zdroj] : sociálna práca, dobrovoľníctvo, marginalizované skupiny, zdravotne postihnutí, etika, varia : zborník vedeckých prác . - ISBN 978-80-89464-30-2 . - CD-ROM, S. 156-158  : ilustr., tab.  
  A 477
  článok

  článok

 3. Spoločenské zlo a dobro psychoterapie  / Pavel Černák .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 20, č. 1-4 (2013), 1 elektronický optický disk, ppp_2013 4.pdf, s. 20-22  
  C 2877
  článok

  článok

 4. Sprievodné javy chudoby - nedostatočné stravovacie návyky, jeden z faktorov ovplyvňujúci zdravotný stav marginalizovaných Rómov [elektronický zdroj]  / Hanobik, F. - Vasilj, V. - Petrušová, A. .  Sociálne problémy marginalizovaných skupín [elektronický zdroj] : aktuálne problémy v sociálnej práci, rodina a deti, rómska minorita, zdravotne postihnutí, závislosti, dopady ekonomickej krízy, etické a právne aspekty . - ISBN 978-86-80092-19-5 . - CD-ROM, S. 149-158  
  A 524
  článok

  článok

 5. Stanley Milgram: Poslušnosť voči autorite. Experimentálny prístup. Experiment odhaľujuci časť ľudskej prirodzenosti : Trenčín: Vydavateľstvo F, 2014, 200 s., ISBN: 978-80-88952-77-0  / Pavol Lacko .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 21, č. 1-4 (2014), 1 elektronický optický disk, 2 Psychiatria Psychoterapia Psychosomatika 4, 2014, c. 2.pdf, s. 42-43   (recenzia) 
  C 2877
  článok

  článok