Výsledky vyhľadávania

  1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s kontinuálnou hemodialýzou [elektronický zdroj]  / Helena Gondárová-Vyhničková, Marián Berešík, Monika Matejová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X . - Roč. 13, č. 4 (2015), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2015-04.pdf, s. 22-24  : ilustr., fareb. fotogr., tab.  
    C 3040
    článok

    článok