Výsledky vyhľadávania

 1. K osemdesiatinám národného umelca Doc. MUDr. Ivana Stodolu  / J. Dedek .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 17, č. 3 (1968), s. 131-135  
  C 480
  článok

  článok

 2. Nedožité 90. narodeniny docenta MUDr. Jozefa Dedeka  / Miloš Tichý, Michal Valent .  Praktická gynekológia. - ISSN 1335-4221 . - Vol. 10, no. 2 (2003), s. 97  
  C 2864
  článok

  článok

 3. Začiatky Lekárskej fakulty UK v Bratislave  / Tichý M., Dedek J. .  Československé zdravotnictví . - Roč. 31, č. 2 (1983), s. 40-54   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok