Výsledky vyhľadávania

 1. Albert Ziegler. Hochbegabung (Mimoriadne nadanie)  / Ladislav Vaňhara .  EFETA - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397 . - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 27  
  C 2831
  článok

  článok

 2. Analýza postojov učiteliek a matiek k zajakavému dieťaťu  / Viktor Lechta .  Jednotná škola . - 37, č. 4 (1985), s. 357-362   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 3. Edith Harding-Esch, Philip Riley. Bilingvní rodina  / Ladislav Vaňhara .  EFETA - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397 . - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 28  
  C 2831
  článok

  článok

 4. K niektorým aspektom logopedickej intervencie u adolescentov so zajakavosťou  / Vaňhara, L. .  Logopaedica 4 : zborník Slovenskej asociácie logopédov . - ISBN 80-88932-07-6 . - S. 117-122  
  Z 599
  článok

  článok

 5. Niektoré podnety ovplyňujúce plynulosť rečovej produkcie dospelých balbutikov  / Lechta, V., Vaňhara, L. .  Paedagogica specialis . - IX (1984), s. 65-74   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 6. Pracovné uplatnenie zajakavých - bývalých žiakov školy pre chybne hovoriacich v Bratislave  / Lechta, V., Vaňhara, L. .  Logopedický zborník . - s. 35-39   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 7. Predstavujeme zahraničné odborné časopisy - Pédagogie specialisée (Švajčiarsko)  / Ladislav Vaňhara .  EFETA - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397 . - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 32  : Obr.  
  C 2831
  článok

  článok

 8. Sympózium: Súčasné prístupy k diagnostike a terapii zajakavosti  / Ladislav Vaňhara .  EFETA - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397 . - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 2, 33  
  C 2831
  článok

  článok

 9. Viktor Lechta: Koktavost - komplexní přístup  / Ladislav Vaňhara .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 40, č. 1 (2005), s. 82-83   (recenzia) 
  C 1653
  článok

  článok

 10. Zbigniew Tarkowski: Zajakavosť  / Ladislav Vaňhara .  EFETA - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397 . - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 27  : Obr.   (recenzia) 
  C 2831
  článok

  článok