Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 14  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth p0024884 xkni^"
 1. Globalizácia a individualizácia mládeže - negatívne stránky  / Peter Ondrejkovič . - 1. vyd.  - Bratislava  : VEDA , 2002  - 132 s.  ISBN 80-224-0689-9 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 2. Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy - príčinné súvislosti  / Ondrejkovič P.  - Sládkovičovo  : VŠ Danubius , 2009  - 148 s.  ISBN 978-80-8926-72-86 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy - príčinné súvislosti

  kniha

 3. Negatívne stránky individualizácie mládeže  / Ondrejkovič, P.  - Bratislava  : PF UK , 1997 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 4. Negatívne stránky individualizácie mládeže  / Ondrejkovič, P.  - Bratislava  : [s.n.] , 1977  - s. 72-88 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 5. Prejavy anómie v súčasnej slovenskej rodine  / Ondrejkovič P.  - Nitra  : UKF , 2010  - 115 s.  ISBN 978-80-8094-834 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 6. Protidrogová výchova  / Peter Ondrejkovič, Eva Poliaková a kolektív  - Bratislava  : Veda , 1999  - 356 s.  ISBN 80-224-0553-1   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
  Ako predchádzať drogovým závislostiam
  Drogová scéna, prevalencia a incidencia, výroba, distribúcia a konzumácia drog
  Drogy a kriminalita
  Drogy v histórii ľudstva
  Gravidita, drogy, novorodenci
  Medicínske aspekty
  Národný program boja proti drogám
  Psychológia a drogy
  Resocializácia
  Rodina a škola
  Sekundárna prevencia výchovná a psychologická - selektívna stratégia drogovej prevencie pre tretie tisícročie
  Terapia
  Učiteľ a jeho postavenie v prevencii drogových závislostí, práca učiteľa s rizikovými žiakmi
  Vznik drogových závislostí a štádiá drogových závislostí
  Závislosť a nezávislosť v živote človeka a drogy
 7. Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a sociológie mládeže  / Ondrejkovič P.  - Bratislava  : VEDA , 1997 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 8. Sociálna patológia  / Ondrejkovič, P. a kol. . - 3. vyd.  - Bratislava  : VEDA , 2009  - 578 s.  ISBN 978-80-224-1074-8 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  Násilie v školách
  Nelátkové závislosti
  Sexualita, normy a sexuálne deviácie
  Sociálna patológia

  kniha

 9. Sociálna patológia  / Peter Ondrejkovič ed. ... [et al.] . - 2. rozš. vyd.  - Bratislava  : Veda , 2001  - 310 s.  ISBN 80-224-0685-6   [2, z toho voľných 2]
  Kapitoly, články
 10. Sociálna patológia  / Ondrejkovič, P. a kol.  - Bratislava  : VEDA , 2000  - 272 s.  ISBN 80-224-0616-3 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha