Výsledky vyhľadávania

  1. Hlas srdca : osobnosť výnimočného slovenského chirurga Jaroslava Simana  / Jozef Leikert, Mária Macková . - 1. vyd.  - Bratislava  : Luna , 2015  - 252 s.  ISBN 978-80-969654-8-9   [1, z toho voľných 1]

  2. Princípy chirurgie. IV  / Ján Breza ... et al. . - 1. vyd.  - Bratislava  : SAP - Slovak Academic Press , 2015  - 1296 s.  ISBN 858-80-06534-26-9   [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Princípy chirurgie. III  / eds. Juraj Pechan ... et al. . - 1. vyd.  - Topoľčany  : PRIMA PRINT , 2013  - 1098 s.  ISBN 978-80-89017-09-6   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  4. Princípy chirurgie. II. II  / ed. Svetozár Haruštiak ... [et al.]  Juraj Pechan . - 1. vyd.  - Bratislava  : SAP , 2010  - 848 s.  ISBN 978-80-8095-053-8   [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Princípy chirurgie  / editor Jaroslav Siman; koeditori Svetozár Haruštiak ... [et al.] . - 1. vyd.  - Bratislava  : SAP - Slovak Academic Press , 2007  - XXI s., 923 s.  ISBN 80-89104-94-0   [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Začiatky a rozvoj chirurgie srdca na Slovensku  / Ivan Šimkovic  aut. úv. Ján Slezák . - 1. vyd.  - Bratislava  : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied , 2007  - 238 s. (Svet vedy; Zv. 8)  ISBN 978-80-224-0956-8   [1, z toho voľných 1]

  7. Úvod do vedeckého bádania 1  / Ivan Hulín et al. . - [1. vyd.]  - Bratislava  : Slovak Academic Press , 2003  - 553 s.  ISBN 80-89104-29-0   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  8. O chirurgii, chirurgoch a nielen o nich  / Ivan Šimkovic  recenzovali Milan Schnorrer, Jaroslav Siman . - 1. vyd.  - Bratislava  : Smaragd pedagogické nakladateľstvo , 2001  - 187 s.  ISBN 80-968276-4-2   [2, z toho voľných 2]

  9. Ochorenia končatinových artérií a ich chirurgická liečba  / (ed.) Vladimír Šefránek  rec. Ivan Šimkovic, Jaroslav Siman, Michael L. Marin, Milan Skladaný . - 1. vyd.  - Bratislava  : Slovak Academic Press , 2001  - 240 s.  ISBN 80-88908-82-5   [1, z toho voľných 0]