Výsledky vyhľadávania

 1. Arzén a jeho zlúčeniny  / Buchancová, J. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 291-297  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 2. Biologické expozičné testy v pracovnom lekárstve a toxikológii  / Kernová, M. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 262-277  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 3. Dohľad nad zdravím pracovníkov - preventívne lekárske prehliadky  / F. Krutý, Š. Móricová .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 239-240  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 4. Drogová závislosť, interakcia s faktormi práce a pracovného prostredia  / Kresanek, J. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 967-974  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 5. Choroby pľúc a pleury z azbestu  / J. Buchancová .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 585-594  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 6. Intoxikácie hubami  / Plačková S, Kresánek J. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 975-990  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 7. Ochorenia z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia končatín  / Buchancová, J. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 449-465  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 8. Olovo a jeho zlúčeniny  / Buchancová J. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 317-327  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 9. Ortuť a jej zlúčeniny  / J. Kolenič .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok

 10. Polycyklické aromatické uhľovodíky  / Klimentová G. .  Pracovné lekárstvo a toxikológia . - ISBN 80-8063-113-1 . - S. 402-404  
  K 49968, K 49969, K 58856
  článok

  článok