Výsledky vyhľadávania

 1. Gastroenterológia  / Ľubomír Jurgoš, Ladislav Kužela, Štefan Hrušovský . - 1. vyd.  - Bratislava  : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied , 2006  - xxiv, 663 s.  ISBN 80-224-0893-X   [3, z toho voľných 3]
  Gastroenterológia

  kniha

 2. Gastroenterológia : klinické odporúčania  / Ladislav Kužela a kolektív . - Vydanie prvé  - Bratislava  : HERBA , 2017  - 343 s.  ISBN 978-80-89631-65-0   [3, z toho voľných 2]
  Gastroenterológia

  kniha

 3. Choroby pečene  / Kužela L.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2013  - 65 s.  ISBN 978-80-223-3500-3 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha

 4. Chronická onemocnění léčba změní  / Laura Janáčková ... [et al.] . - První vyd.  - Praha  : Mladá fronta , 2019  - 101 s. (Medical services)  ISBN 978-80-204-5491-1   [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Liečebná telesná výchova a rehabilitácia I : chirurgické odbory  / Vladimír Lánik a kol. . - 2., preprac. a dopl. vyd.  - Martin  : Osveta , 1969  - 378 s.   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha

 6. Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne  / Milan Kuchta, Peter Pružinec a kol. . - Vyd. prvé  - Bratislava  : Bonus CCS , c2006  - 163 s.  ISBN 80-968491-7-4   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha