Výsledky vyhľadávania

  1. Anémie : diagnostika a liečba v praxi  / Viera Fábryová, Adriena Sakalová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. , 2010  - 228 s. (Malá lekárska knižnica; Zv. 30)  ISBN 978-80-89171-76-7   [3, z toho voľných 3]
  2. Aterosklerotické choroby : epidemiológia a prevencia z pohľadu klinickej praxe  / Igor Riečanský . - 1. vyd.  - Bratislava  : HERBA , 2009  - 244 s. (Malá lekárska knižnica; Zv. 27)  ISBN 978-80-89171-64-4   [3, z toho voľných 3]
  3. Dekubity : prevencia a liečba v praxi  / Štefan Krajčík, Eva Bajanová  editor Milan Lehký . - Prvé vyd.  - Bratislava  : HERBA , 2012  - 85 s. (Malá lekárska knižnica; zväzok 32)  ISBN 978-80-89171-95-8   [2, z toho voľných 2]
  4. Gastrointestinálna endoskopia  / Anton Vavrečka . - 1 vyd.  - Bratislava  : Herba , 2004  - 124 s. (Malá lekárska knižnica; zv. 13)  ISBN 80-89171-15-X   [1, z toho voľných 1]
  5. Geriatria pre praktického lekára  / Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík . - 3. dopln. a rozšír. vyd.  - Bratislava  : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. , 2015  - 408 s. (Malá lekárska knižnica; zv. 33)  ISBN 978-80-89631-31-5   [3, z toho voľných 2]
  6. Geriatria pre praktického lekára  / Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík . - 2. vyd.  - Bratislava  : Herba , 2006  - 364 s. (Malá lekárska knižnica; Zv. 17)  ISBN 80-89171-36-2   [4, z toho voľných 4]
  7. Geriatria pre praktického lekára  / Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík . - 1. vyd.  - Bratislava  : HERBA , 2004  - 298 s. (Edícia Slovenskej zdravotníckej univerzity, Malá lekárska knižnica)  ISBN 80-89171-06-0   [1, z toho voľných 0]
  8. Historický pohľad na vznik a rozvoj ortopédie a traumatológie  / František Makai, Milan Kokavec ml. . - 1. vyd.  - Bratislava  : HERBA , 2004  - 108 s. (Malá lekárska knižnica; zv. 12)  ISBN 80-89171-05-2   [1, z toho voľných 1]
  9. Infektológia pre prax  / Mária Szilágyiová, Katarína Šimeková et al. . - 1. vyd.  - Bratislava  : HERBA , 2010  - s. 292 (Malá lekárska knižnica; zv. 28)  ISBN 978-80-89171-66-8   [3, z toho voľných 3]
  10. Kapitoly z gerontopsychiatrie  / Mária Ondriášová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. , 2013  - s. 112 (Malá lekárska knižnica; zv. 33)  ISBN 978-80-89631-11-7   [1, z toho voľných 1]