Výsledky vyhľadávania

 1. Dětská neurochirurgie v kazuistikách  / Helena Homolková a kol.  - Praha  : maxdorf jessenius , c2020  - 159 s. (Medicína v instruktivních kazuistikách) (Jessenius)  ISBN 978-80-7345-577-4   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 2. HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách  / Eva Kočová a kolektiv  Editor: Martina Vašáková  - Praha  : maxdorf jessenius , 2017  - 242 s. (Medicína v instruktivních kazuistikách)  ISBN 978-80-7345-532-3   [1, z toho voľných 1]
  HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

  kniha

 3. Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách  / Vojtěch Kurfirst a kol.  spolueditoři Júlia Csanády, Aleš Mokráček  - Praha  : maxdorf publishing , c2019  - 231 s. (Medicína v instruktivních kazuistikách) (Jessenius)  ISBN 978-80-7345-631-3   [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Neuromuskulární choroby v kazuistikách  / Edvard Ehler, Petr Ridzoň, Ivana Štětkářová a kol.  - Praha  : maxdorf jessenius , c2019  - 232 s. (Jessenius) (Medicína v instruktivních kazuistikách)  ISBN 978-80-7345-612-2   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 5. Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách  / Vladislav Hytych, Alice Tašková a kolektiv  - Praha  : maxdorf jessenius , 2017  - 264 s. (Medicína v instruktivních kazuistikách)  ISBN 978-80-7345-526-2   [1, z toho voľných 1]
  Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

  kniha