Výsledky vyhľadávania

  1. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním  / Michaela Miertová . - 1. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2019  - 135 s. (Sestra)  ISBN 978-80-271-0850-3   [1, z toho voľných 1]

  2. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví : metodika prevence, identifikace a analýza  / Andrea Pokorná ... [et al.] . - 1. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2019  - 247 s., viii s. fareb. obr. príloh (Sestra)  ISBN 978-80-271-0720-9   [1, z toho voľných 1]

  3. Dyslexie : psychologické souvislosti  / Lenka Krejčová . - Vyd. 1.  - Praha  : GRADA , 2019  - 248 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-3950-2   [1, z toho voľných 1]

  4. Skryté nebezpečí zdravých potravin : proč je "zdravá" strava příčinou nemocí a nadváhy  / Steven R. Gundry  překlad Ivana Sýkorová . - První vyd.  - Praha  : GRADA , 2019  - 279 s.  ISBN 978-80-247-4044-7   [1, z toho voľných 1]

  5. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II  / Eva Veverková a kol. . - 1. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2019  - 165 s., xxiii s. fareb. obr. príloh  ISBN 978-80-271-2099-4   [1, z toho voľných 1]

  6. Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka  / Ivan Dylevský . - 3., přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2019  - 307 s.  ISBN 978-80-271-2111-3   [1, z toho voľných 1]

  7. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století  / Věra Stasková, Valérie Tóthová, Jaroslav Koťa . - 1. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2019  - 135 s.  ISBN 978-80-271-2206-6   [1, z toho voľných 1]

  8. Medicínská biofyzika  / Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kol. . - 2., zcela přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : Grada Publishing , 2019  - 431 s.  ISBN 978-80-271-0209-9   [1, z toho voľných 1]

  9. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I  / Eva Veverková, Eva Kozáková, Lucie Dolejší . - 1. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2019  - 216 s., xii s. fareb. obr. príloh  ISBN 978-80-247-2747-9   [1, z toho voľných 1]

  10. Zraková postižení : behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami  / Pavel Beneš . - 1. vyd.  - Praha  : GRADA , 2019  - 135 s. (Pedagogika)  ISBN 978-80-271-2110-6   [1, z toho voľných 1]