Výsledky vyhľadávania

  1. ... až na dno!? : fakta o alkoholu a jiných návykových látkách (zneužívaní a závislost)  / Jaroslav Skála . - 4. přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : Avicenum , 1988  - 139 s.   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  2. (Ne)pikantní jazykověda : naturalia non sunt turpia neboli přirozené není nemravné  / A. Doležal  - Praha  : Grada Publishing , 1996  - 112 s.  ISBN 80-7169-333-2   [1, z toho voľných 1]
  3. 100+1 otázek a odpovědí o krevním tlaku  / Eliška Sovová . - 1. vyd.  - Praha  : Grada Publishing , 2008  - 88 s.  ISBN 978-80-247-2281-8   [1, z toho voľných 1]
  4. 100+1 otázek a odpovědí o prevenci nejčastějších onemocnění  / Eliška Sovová a kolektiv . - Vyd. 1  - Praha  : Grada Publishing , 2006  - 150 s.  ISBN 80-247-0952-X   [1, z toho voľných 1]
  5. 100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče  / Barbara Messer  překlad Renata Halmo . - 1. čes. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2016  - 136 s.  ISBN 978-80-271-0215-0   [1, z toho voľných 1]
  6. 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory  / Barbara Messer  překlad Renata Halmo . - 1. čes. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2017  - 119 s.  ISBN 978-80-271-0216-7   [1, z toho voľných 1]
  7. 30 způsobů jak se zbavit stresu  / Johannes Huber, Hademar Bankhofer, Ewan Hewson  Z něm. orig. ... přel. Jana Bílková . - Vyd. 1.  - Praha  : Grada Publishing , 2009  - 117 s. (Psychologie pro každého)  ISBN 978-80-247-2486-7   [1, z toho voľných 1]
  8. 34 mýtů o zdraví : jak se zbavit jejich vlivu  / Donald M. Epstein  z angl. originálu ... přeložil Jakub Jungmann . - První vyd.  - Praha  : Grada , 2014  - 153 s.  ISBN 978-80-247-4106-2   [1, z toho voľných 0]
  9. Abdominální hysterektomie v anatomických souvislostech [elektronický zdroj]  / David Cibula ... [et al.]  - Praha  : Grada Publishing , [2009]  - DVD-ROM   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Abecední seznam mezinárodní klasifikace nemocí : statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize  / Miroslav Šantrůček, Václav Dolejší  zodp. red. Pavel Janouš . - 2. nezm. vyd.  - Praha  : Avicenum , 1987  - 463 s.   [3, z toho voľných 3]