Výsledky vyhľadávania

 1. Ekologické bremená minulosti  / Cornelia Rösler, Christian Weingran  Aut. úv. Tatiana Mažárová  - Praha  - Berlin  : KZT  : Deutsches Institut für Urbanistik , 1994  - 47 s. (Ekologická konzultácia pre miestnu správu)   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 2. Odpadová voda  / Fritz Hatzfeld, Cornelia Rösler  Aut. úv. František Suchánek  - Praha  - Berlin  : KZT  : Deutsches Institut für Urbanistik , 1994  - 51 s. (Ekologická konzultácia pre miestnu správu)   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 3. Odpadové hospodárstvo  / Dietmar Castro, Cornelia Rösler  Aut. úv. Tatiana Mažárová  - Praha  - Berlin  : KZT  : Deutsches Institut für Urbanistik , 1994  - 48 s. (Ekologická konzultácia pre miestnu správu)   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 4. Rady obciam o životnom prostredí  / Karl-Heinz Fiebig, Bernhard Hühn, Cornelia Rösler  Aut. úv. Stanislav Tokoš, Juraj Silvan  - Praha  - Berlin  : KZT  : Deutsches Institut für Urbanistik , 1994  - 127 s. (Ekologická konzultácia pre miestnu správu)   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 5. Správa registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov u ich pôvodcov  / Peter Kartous, Mária Mrižová . - 1. vyd.  - Praha  : KZT , 2003  - 384 s.  ISBN 80-968377-1-0   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 6. Úvod do rozpočtovníctva pre pracovníkov komunálnych úradov životného prostredia  / Michael Reidenbach  aut. úv. Ladislav Setnický  - Praha  - Berlin  : KZT  : Deutsches Institut für Urbanistik , 1994  - 42 s. (Ekologická konzultácia pre miestnu správu)   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články