Výsledky vyhľadávania

 1. Priame perorálne antikoagulanciá  / Juraj Sokol ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 264 s.  ISBN 978-80-8063-463-6   [3, z toho voľných 3]

 2. Fytoterapie perem lékaře  / Karol Mika  překlad Věra Škrobánková, Jana Duží . - 1. čes. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2018  - 512 s.  ISBN 978-80-8063-459-9   [1, z toho voľných 1]

 3. Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve : pre nelekárske zdravotnícke odbory  / Anton Lacko, Mária Novysedláková a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 263 s.  ISBN 978-80-8063-464-3   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov : vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách  / Ján Hanáček, Juraj Mokrý a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 254 s.  ISBN 978-80-8063-460-5   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. Fachdeutsch Medizin : ein Lehrbuch für zukünftige Ärzte  / Mária Bujalková, Anna Barnau . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 227 s.  ISBN 978-80-8063-465-0   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. Determinanty zdravia  / Dana Farkašová ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 118 s.  ISBN 978-80-8063-461-2   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Filozofia v ošetrovateľstve  / Juraj Čáp  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 69 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-458-2   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy  / Yvetta Mellová ... [et al.] . - 2. uprav. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2018  - 183 s.  ISBN 978-80-8063-454-4   [2, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Amyotrofická laterálna skleróza  / Viliam Korenko  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 351 s.  ISBN 978-80-8063-467-4   [3, z toho voľných 2]

 10. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti  / Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Jana Nemcová a kol. . - 2. upravené a doplnené vydanie  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2017  - 310 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-457-5   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]