Výsledky vyhľadávania

  1. Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov : vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách  / Ján Hanáček, Juraj Mokrý a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 254 s.  ISBN 978-80-8063-460-5   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  2. Determinanty zdravia  / Dana Farkašová ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 118 s.  ISBN 978-80-8063-461-2   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  3. Priame perorálne antikoagulanciá  / Juraj Sokol ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 264 s.  ISBN 978-80-8063-463-6   [3, z toho voľných 3]

  4. Fytoterapie perem lékaře  / Karol Mika  překlad Věra Škrobánková, Jana Duží . - 1. čes. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2018  - 512 s.  ISBN 978-80-8063-459-9   [1, z toho voľných 1]

  5. Filozofia v ošetrovateľstve  / Juraj Čáp  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 69 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-458-2   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti  / Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Jana Nemcová a kol. . - 2. upravené a doplnené vydanie  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2017  - 310 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-457-5   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  7. Anémie  / Viera Fábryová a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2017  - 254 s.  ISBN 978-80-8063-452-0   [3, z toho voľných 2]

  8. Lekárenstvo a legislatíva  / Tomáš Tesař ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2017  - 225 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 978-80-8063-456-8   [3, z toho voľných 3]

  9. Latinské diagnózy v patológii a súdnom lekárstve (s úvodom o histórii pitiev) : učebné texty pre celoživotné vzdelávanie patológov a súdnych lekárov  / Mária Bujalková, Katarína Adamicová, František Novomeský . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 100 s.  ISBN 978-80-8063-446-9   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  10. Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania  / Juraj Čáp, Marián Palenčár, Radka Kurucová . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 185 s.  ISBN 978-80-8063-448-3   [3, z toho voľných 3]