Výsledky vyhľadávania

 1. ACLF - nový syndróm v hepatológii  / Brunčák Michal, Skladaný Ľubomír .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 28-29  
  C 3096
  článok

  článok

 2. ACLF - nový syndróm v hepatológii: vieme ho diagnostikovať?  / Michal Brunčák ... [et al.] .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 39  
  C 3096
  článok

  článok

 3. ACLF - superpozice akutního jaterního selhání na chronické  / Šperl J. .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 3, supl. 1 (2011), s. 21-22  
  C 3096
  článok

  článok

 4. Adherencia a nutričná liečba  / Janka Vnenčáková ... [et al.] .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 5-6  : ilustr., tab.  
  C 3096
  článok

  článok

 5. Adherencia k nutričnej liečbe u pacientov s chronickou pokročilou chorobou pečene  / J. Vnenčáková, Ľ. Skladaný, T. Koller .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 13-19  : ilustr., fareb. grafy, obr., tab.  
  C 3096
  článok

  článok

 6. Adjuvantná hormonálna terapia postmenopauzálnych pacientok s hormonálne senzitívnym karcinómom prsníka  / Ivan Koza .  Trendy v onkológii. - ISSN 1337-0081 . - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 3-6  : ilustr., tab.  
  C 3075
  článok

  článok

 7. Aká je účinnosť odporúčanej empirickej antibiotickej liečby SBP v klinickej praxi: analýza súboru HEGITO  / Adamcová-Selčanová S. ... [et al.] .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 7  
  C 3096
  článok

  článok

 8. Aké je riziko vzniku hepatopatie komplikujúcej preeklampsiu?  / Rác Marek, Matejka Marián .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 49  
  C 3096
  článok

  článok

 9. Ako pozitívne ovplyvniť nadváhu u pacientov po transplantácii pečene?  / Beáta Škvarková ... [et al.] .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 14-15  
  C 3096
  článok

  článok

 10. Aktivita biotransformačného systému pečene po intoxikácii CCL4 a vplyv polyfenolového extraktu Pycnogenol®  / Ščigulinský P. ... [et al.] .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 24  
  C 3096
  článok

  článok