Výsledky vyhľadávania

 1. Mikrobiologická diagnostika pre študentov medicíny. 1.  / Liptáková, A. a spol.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2017  - v tlači [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 2. Vplyv výživy na zdravie  / Juraj Fillo . - Prvé vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2017  - 273 s.  ISBN 978-80-223-4218-6   [1, z toho voľných 1]

 3. časopis

  časopis


 4. Spomienky na prof. MUDr. Vladimíra Galandu, CSc.  / Jurko, A. .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 5-9  : ilustr., fotogr.  
  C 3110
  článok

  článok


 5. Valvulárna aortálna stenóza. Diagnostické a intervenčné možnosti  / Goldschmidtová, E., Kaldarárová, M., Mašura, J. .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 16-27  : ilustr., obr., tab.  
  C 3110
  článok

  článok


 6. Význam MRI v diferenciálnej diagnostike medzi hypertrofickou kardiomyopatiou a športovým srdcom - tri kazuistiky  / Jurko, A. ml. ... [et al.] .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 28-41  : ilustr., fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 3110
  článok

  článok


 7. Autonómna reaktivita počas Go/NoGo testovania - možný prediktor kardiovaskulárnych komplikácií pri psychických poruchách?  / Mešťaníková, A. ... [et al.] .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 42-47  
  C 3110
  článok

  článok


 8. Problémy v diferenciálnej diagnostike športového srdca a hypertrofickej kardiomyopatie  / Strachan, J. ... [et al.] .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 48-72  : ilustr., grafy, obr., tab.  
  C 3110
  článok

  článok


 9. Ductus arteriosus persistens - patofyziológia, diagnostika a liečba  / Tittel, P., Tittelová, J. .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 73-85  : ilustr., obr.  
  C 3110
  článok

  článok


 10. Tromboprofylaxia u žien s habituálnymi potratmi  / Chudej J., Sokol J., Biringer K. et al. .  Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj] . - S. 53-58   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok