Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1993  
Váš dotaz: Vydavateľ = "Univerzita Komenského"
 1. 1. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov a prednášok  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2008  - 51 s.  ISBN 978-80-223-2520-2   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
  Kostra ženy indočínskeho pôvodu z Červeníka
 2. 14. Martinské dni dýchania : Martin, 6.-7. september 1994  / edit. K. Javorka  - Martin  : Univerzita Komenského , [1995]  - 22 s.   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 3. 30 rokov III. internej kliniky LFUK (1956-1986)  / Gvozdják J.  - Bratislava  : Lekárska fakulta UK , 1986  - 30 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 4. 50 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  / Seginko, J. - Ducková, K. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského , 2002  - 140 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 5. 50 rokov rádiológie, terapie a onkológie v Košiciach  / Andrašina, I., Jutka, K. .  Zborník zo 6. medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : Košice, 24.-26. 6. 2003   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 6. 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  / Klimas J.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2012 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 7. 80. výročie Ústavu M. R. Štefánika v Turčianskom Svätom Martine. 15 rokov univerzitnej výučby študijného odboru ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine  / Fetisovová, Ž. ... [et al.]  - Martin  : JLF UK , 2005  - 29 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 8. 84. fyziologické dni : Martin, 6.-8. február 2008  / zost. Andrea Čalkovská . - 1. vyd.  - Martin  : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine , 2008  - 148 s.   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
 9. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae : 3rd International Scientific Conference: medicinal, aromatic and spice plants. Supplementum X, 2015  / editors Miroslav Habán, Tatiana Foltánová  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave] , 2015  - 61 s.  ISSN 0301-2298   [1, z toho voľných 0]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 10. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Supplementum V/2007  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2009  - 219 s. (Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae; Supplementum V/2007)  ISBN 978-80-223-2655-1   [1, z toho voľných 1]
  Kapitoly, články
  Katedra farmaceutickej chémie
  Katedra farmakognózie a botaniky
  Katedra farmakológie a toxikológie
  Katedra fyzikálnej chémie liečiv
  Katedra galenickej farmácie
  Katedra chemickej teórie liečiv
  Katedra organizácie a riadenia farmácie
  Prof. RNDr. Ján Rak, DrSc.
  Prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc., Dr.H.C.
  Prof. RNDr. Vladimír Špringer, CSc.
  Univerzitná lekáreň
  Ústredná knižnica