Výsledky vyhľadávania

 1. Mikrobiologická diagnostika pre študentov medicíny. 1.  / Liptáková, A. a spol.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2017  - v tlači [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 2. Vplyv výživy na zdravie  / Juraj Fillo . - Prvé vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2017  - 273 s.  ISBN 978-80-223-4218-6   [1, z toho voľných 0]

 3. časopis

  časopis


 4. Tromboprofylaxia u žien s habituálnymi potratmi  / Chudej J., Sokol J., Biringer K. et al. .  Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj] . - S. 53-58   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok


 5. Leukémia  / Sokol J., Chudej J., Plameňová I. ... et al. .  Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj] . - S. 13-21   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok


 6. C 3110
  Kardiológia pre pediatriu  - Bratislava  : Univerzita Komenského . Ročenka  ISSN 1337-6640
  Roky odberu
  2008, 2010, 2012-2014, 2016
  Čísla
  2016: 7 (20.4-)
  2014: 6 (5.5-)
  2013: 5 (23.4-)
  2012: 4 (18.12-)
  2010: 2 (30.6-), 3 (31.12-)
  2008: 1 (31.12-)
  časopis

  časopis


 7. Spomienky na prof. MUDr. Vladimíra Galandu, CSc.  / Jurko, A. .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 5-9  : ilustr., fotogr.  
  C 3110
  článok

  článok


 8. Zvýšená sympatiková aktivita u detí s poruchou autistického spektra a potenciálne kardiovaskulárne riziko  / Bujňáková, I. ... [et al.] .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 10-15  : ilustr., grafy  
  C 3110
  článok

  článok


 9. Valvulárna aortálna stenóza. Diagnostické a intervenčné možnosti  / Goldschmidtová, E., Kaldarárová, M., Mašura, J. .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 16-27  : ilustr., obr., tab.  
  C 3110
  článok

  článok


 10. Význam MRI v diferenciálnej diagnostike medzi hypertrofickou kardiomyopatiou a športovým srdcom - tri kazuistiky  / Jurko, A. ml. ... [et al.] .  Kardiológia pre pediatriu. - ISSN 1337-6640 . - Č. 7 (2016), s. 28-41  : ilustr., fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 3110
  článok

  článok