Výsledky vyhľadávania

 1. 14. Martinské dni dýchania : Martin, 6.-7. september 1994  / edit. K. Javorka  - Martin  : Univerzita Komenského , [1995]  - 22 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 2. 50 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  / Seginko, J. - Ducková, K. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského , 2002  - 140 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha

 3. 50 rokov rádiológie, terapie a onkológie v Košiciach  / Andrašina, I., Jutka, K. .  Zborník zo 6. medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : Košice, 24.-26. 6. 2003   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 4. 80. výročie Ústavu M. R. Štefánika v Turčianskom Svätom Martine. 15 rokov univerzitnej výučby študijného odboru ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine  / Fetisovová, Ž. ... [et al.]  - Martin  : JLF UK , 2005  - 29 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha

 5. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae : 3rd International Scientific Conference: medicinal, aromatic and spice plants. Supplementum X, 2015  / editors Miroslav Habán, Tatiana Foltánová  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave] , 2015  - 61 s.  ISSN 0301-2298   [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Supplementum V/2007  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2009  - 219 s. (Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae; Supplementum V/2007)  ISBN 978-80-223-2655-1   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 7. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Tomus L  / [edit. Jozef Čižmárik ... [et al.] . - [1. vyd.]  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2003  - 160 s.  ISBN 80-223-1879-5   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 8. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Tomus LI  / eds. Jozef Čižmárik ... et al.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2004  - 251 s.  ISBN 80-223-2015-3   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 9. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Tomus LII  / eds. Jozef Čižmárik ... et al.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2005  - 250 s.  ISBN 80-223-2114-1  ISSN 0301-2298   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 10. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Tomus LIII  / eds. Jozef Čižmárik ... et al.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2006  - 286 s.  ISBN 80-223-2196-6  ISSN 0301-2298   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha