Výsledky vyhľadávania

 1. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2016. Roč. 52, č. 5-6  - s. 3-34   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 2. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2016. Roč. 52, č. 4  - s. 3-26   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 3. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2016. Roč. 52, č. 3  - s. 3-27   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 4. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2016. Roč. 52, č. 2  - s. 3-26   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 5. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2016. Roč. 52, č. 1  - s. 3-26   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 6. C 1974
  Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied  - Bratislava  : Veda . Obmesačník  ISSN 0139-6307
  Roky odberu
  1970, 1972-1982, 1985-2016
  Čísla
  2016: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5-6 (20.10-)
  2015: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-)
  2014: 1 (30.1-), 2 (28.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7-8 (30.7-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
  2013: 1 (30.1-), 2 (28.2-), 3 (30.3-), 4 (30.4-), 5 (30.5-), 6 (30.6-), 7-8 (30.7-), 9 (30.9-), 10 (30.10-), 11 (30.11-), 12 (30.12-)
  2012: 1 (28.1-), 2 (28.2-), 3 (28.3-), 4 (28.4-), 5 (28.5-), 6-7 (28.6-), 8 (28.8-), 9 (28.9-), 10 (28.10-), 11-12 (28.11-)
  2011: 1 (10.1-), 2 (10.2-), 3 (31.3-), 4 (29.4-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7-8 (29.7-), 9 (30.9-), 10 (31.10-), 11 (30.11-), 12 (29.12-)
  2010: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (1.6-), 7-8 (1.7-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
  2009: 1 (20.1-), 2 (20.2-), 3 (20.3-), 4 (20.4-), 5 (20.5-), 6 (20.6-), 7-8 (20.7-), 9 (20.9-), 10 (20.10-), 11 (20.11-), 12 (20.12-)
  2008: 1 (1.1-), 2 (1.2-), 3 (1.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6-7 (1.6-), 8 (1.8-), 9 (1.9-), 10 (1.10-), 11 (1.11-), 12 (1.12-)
  2007: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
  2006: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11-12 (28.10-)
  2005: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 9 (29.8-), 7-8 (8.9-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
  2004: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 5-6 (30.4-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 10 (27.9-), 11 (27.10-), 12 (26.11-)
  2003: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (2.3-), 4 (1.4-), 5 (1.5-), 6 (31.5-), 7-8 (30.6-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
  2002: 0 (1.1-), 1 (31.1-), 2 (2.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7-8 (30.7-), 9 (29.8-), 10-11 (28.9-), 12 (28.10-)
  2001: 0 (1.1-), 1 (31.1-), 2 (2.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 5 (31.5-), 6 (30.6-), 7-8 (30.7-), 9 (29.8-), 10 (28.9-), 11 (28.10-), 12 (27.11-)
  2000: 0 (1.1-), 1-2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (1.3-), 6-7 (16.3-), 8 (31.3-), 9 (30.4-), 10 (15.5-), 11-12 (30.5-), 13 (14.6-), 14-15 (14.7-), 16 (29.7-), 17 (28.8-), 18 (12.9-), 19 (27.9-), 20 (12.10-), 21 (27.10-), 22 (11.11-), 23-24 (26.11-)
  1999: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13 (30.6-), 15-16 (30.7-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23-24 (27.11-)
  1998: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13-14 (30.6-), 15-16 (30.7-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23-24 (27.11-)
  1997: 1 (1.1-), 2 (16.1-), 3 (31.1-), 4 (15.2-), 5 (2.3-), 6 (17.3-), 7 (1.4-), 8 (16.4-), 9 (1.5-), 10 (16.5-), 11 (31.5-), 12 (15.6-), 13-14 (30.6-), 15-16 (30.7-), 17 (29.8-), 18 (13.9-), 19 (28.9-), 20 (13.10-), 21 (28.10-), 22 (12.11-), 23 (27.11-), 24-25 (12.12-)
  1996: 1 (1.1-), 2 (31.1-), 3 (1.3-), 4 (31.3-), 6 (30.5-), 7 (29.6-), 8 (29.7-), 9 (28.8-), 11 (27.10-), 12 (26.11-), 13-14 (31.12-), 15-16 (31.12-), 17 (31.12-), 18 (31.12-), 19 (31.12-), 20 (31.12-), 21 (31.12-), 22 (31.12-), 23-24 (31.12-)
  časopis

  časopis


 7. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2015. Roč. 51, č. 4  - s. 3-26   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 8. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2015. Roč. 51, č. 6  - s. 3-26   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 9. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2015. Roč. 51, č. 5  - s. 3-26   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 10. Správy Slovenskej akadémie vied  / Slovenská akadémia vied . 2015. Roč. 51, č. 3  - s. 3-26   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis