Výsledky vyhľadávania

 1. <12.12.2018> Medzinárodný deň univerzálneho zdravotného pokrytia [elektronický zdroj]  / Júlia Jankovičová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X. - ISSN 1336-183X . - Roč. [16], č. 6 (2018), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2018-06.pdf, s. 7  
  C 3040
  článok

  článok

 2. 12. celostátní konference biologické psychiatrie  / Pavel Doubek .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 6, č. 4 (2005), s. 204  
  C 3032
  článok

  článok

 3. 12. európsky míting o hypertenzii a 19. vedecký míting medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu : Praha, 2002  / Gabriel Kamenský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 11, no. 6 (2002), s. K/C 109-111  
  C 2635
  článok

  článok

 4. 12. imunologický kongres - postrehy, poznatky, názory  / Milan Buc .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - ISSN 1210-1931 . - Roč. 18, č. 4 (2004), s. 185-186  
  C 2510
  článok

  článok

 5. 12. imunologický kongres - postrehy, poznatky, názory  / Milan Buc .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 14, č. 3 (2004), s. 5-7  
  C 2659
  článok

  článok

 6. 12. kongres EuroPharm Forum WHO  / Igor Minarovič .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Č. 11 (2003), s. 34-35  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok

 7. 12. kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti s medzinárodnou účasťou - Olomouc, 24.-26. september 2003  / J. Klačanský .  Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447 . - Roč. 12, č. 3-4 (2003), s. 50-51  : Fotogr.  
  C 2791
  článok

  článok

 8. 12. september - Európsky deň ústneho zdravia  / Neda Markovská .  Zubný lekár : informačný dvojmesačník Slovenskej komory zubných lekárov. - ISSN 1335-9223 . - Roč. 23, č. [5] september-október (2016), s. 18  
  C 2865
  článok

  článok

 9. 12. stretnutie Alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie  / Igor Riečanský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 13, no. 3 (2004), p. K/C 50  
  C 2635
  článok

  článok

 10. 12. sympózium AEP sekcie sociálnej psychiatrie a epidemiológie 23.-26. júna 2004, Mannheim, Nemecko  / V. Novotný, A. Heretik .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 39, č. 2 (2004), s. 119-120  
  C 1611
  článok

  článok