Výsledky vyhľadávania

 1. 1. Slovensko-český zjazd o spánku a 2. Somnologické dni  / Mária Tormašiová .  Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592 . - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 179-180  
  C 3034
  článok

  článok

 2. 10. Jubilejný medzinárodný kurz modernej rinoplastiky Maďarsko, Pécs, 2.-5. jún 2004  / Juraj Klačanský .  Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447 . - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 57  : Fotogr.  
  C 2791
  článok

  článok

 3. 10. kongres FEAMC - Nové výzvy pre medicínu a zdravotníctvo v Európe  / Ivica Gulášová .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 87  
  C 2952
  článok

  článok

 4. 10. vedecký celoštátny kongres ČGGS konaný v Hradci Králové v dňoch 3.-5. novembra 2004  / Š. Koval .  Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 148, 162  
  C 2999
  článok

  článok

 5. 10. výročný kongres Medzinárodnej spoločnosti pre bunkovú výmenu 7.-10. máj 2004, Dublin, Írsko  / Eva Goncalvesová, Juraj Fabián .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 1 (2005), p. K/C 1-2  
  C 2635
  článok

  článok

 6. 105. výročie narodenia a XI. memoriál profesora MUDr. Františka Póra  / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 51, č. 6 (2005), s. 752-754  : Obr.  
  C 137
  článok

  článok

 7. 10th Congress of the European Confederation of Medical Mycology (June 17-June 20 2004 Wroclaw)  / Hana Zelenková, Julie Stracenská .  Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. - ISSN 1335-7913 . - Roč. 4, č. 2-3 (2004), s. 38-39  : Fotogr.  
  C 3030
  článok

  článok

 8. 12. imunologický kongres - postrehy, poznatky, názory  / Milan Buc .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - ISSN 1210-1931 . - Roč. 18, č. 4 (2004), s. 185-186  
  C 2510
  článok

  článok

 9. 12. imunologický kongres - postrehy, poznatky, názory  / Milan Buc .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 14, č. 3 (2004), s. 5-7  
  C 2659
  článok

  článok

 10. 12. stretnutie Alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie  / Igor Riečanský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 13, no. 3 (2004), p. K/C 50  
  C 2635
  článok

  článok