Výsledky vyhľadávania

 1. 1. európsky lekárenský kongres  / Jozef Šebest .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 10, č. 12 (2005), s. 13-14  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 2. 1. ročník Edukačného programu profesionálneho rozvoja mladých diabetológov  / Jozef Salmáš .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 5, č. 10/november 2005, s. 69-70  : Obr.  
  C 3020
  článok

  článok

 3. 11. Zjazd slovenských psychológov a 23. Psychologické dni tentokrát v Bratislave  / Mária Bratská .  Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1335-6267 . - Č. 2 (2005), s. 8-9  
  C 3010
  článok

  článok

 4. 12. celostátní konference biologické psychiatrie  / Pavel Doubek .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 6, č. 4 (2005), s. 204  
  C 3032
  článok

  článok

 5. 12th World congress of human reproduction, Benátky, 10.-13. marec 2005  / Ľubomír Ďurkech .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 96  
  C 2869
  článok

  článok

 6. 13. kongres AEP. Ďalší pohľad na súčasnú európsku psychiatriu : SRN, Mníchov, 2.-6. apríla 2005  / Vladimír Novotný .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 102, č. 3 (2006), s. 161-163  
  C 879
  článok

  článok

 7. 14. sympózium z dejín farmácie  / J. Čižmárik .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 6 (2005), s. 284  
  C 228
  článok

  článok

 8. 17. každoročné stretnutie Mediteránnej spoločnosti kardiológie a srdcovej chirurgie  / Igor Riečanský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 6 (2005), s. K/C 157  
  C 2635
  článok

  článok

 9. 2. Memoriál Prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.  / Magdaléna Riemerová, Oliver Rácz .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 6, č. 11 (2006), s. 66  
  C 3020
  článok

  článok

 10. 2. ročník bojnického workshopu komplexného manažmentu gastrointestinálnych malignít  / Tomáš Šálek .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 1 s prílohou (2006), s. 56 a 58  
  C 3069
  článok

  článok