Výsledky vyhľadávania

 1. 20. výročie založenia Kliniky hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine  / Ján Staško .  Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551 . - Č. 1-2 (2013), s. 30  : ilustr., fotogr.  
  C 2879
  článok

  článok

 2. (Ne)konvenčné témy v manažmente CHOCHP v SR  / Monika Laššánová, Štefan Laššán .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . VII. Bratislavské vianočné dni pneumológov a ftizeológov : 29. -30. november 2012, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 2 (2013), s. 22 a 24-32  : ilustr., fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 3. 10. medzinárodný míting expertov v bariatrickej chirurgii : Saalfelden, Rakúsko, apríl 2012  / Marko Ľ. .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 16, č. 3 (2012), s. 29-33  : ilustr., fotogr.  
  C 2984
  článok

  článok

 4. 2nd ACIMD / 12th AEWIEM / 12th KCIMD joint meeting  / V. Bzdúch, M. Skokňová .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 185  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3072
  článok

  článok

 5. A je tu slnko, pozor na nebezpečné znamienka .  Pacientske listy : špeciálna príloha Zdravotníckych novín a Hospodárskych novín pre širokú verejnosť . Je tu slnko . - leto - júl (2012), s. 3-5  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. Aj ľudia s kožným ochorením potrebujú naše dotyky .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 27  : ilustr., fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Aká je budúcnosť lekárenstva a veľkodistribúcie v Európe? : prvé regionálne stretnutie členov GIRP-u  / Lívia Kerumová, Eva Kozáková .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 17, č. 6 (2012), s. 10-11  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 8. Akého chceme pacienta?  / Henrieta Ibosová .  Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444 . - Roč. 11, č. 5-6 (2012), s. 10  
  C 3031
  článok

  článok

 9. Ako dokážeme zlepšiť prognózu pacienta s vysokým KV rizikom?  / Katarína Žlebeková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 11. - 13. október 2012, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 17 (2012), s. 58 a 60-65  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., sch.  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Aktuality z konference Evropské asociace Body Psychoterapie  / Věra Pivoňková .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 20, č. 1-4 (2013), 1 elektronický optický disk, ppp_2013 1.pdf, s. 76  
  C 2877
  článok

  článok