Výsledky vyhľadávania

 1. 42. sympózium klinickej farmácie  / Anna Oleárová .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 15, č. 12 (2013), s. 22-23  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok

 2. 2013 Peripheral Nerve Society Meeting : 29. 6. - 3.7. 2013, Saint-Malo, Francúzsko  / Peter Špalek .  Neurológia : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-8621 . - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 105-106  
  C 3076
  článok

  článok

 3. 21. medzinárodná konferencia orálnej a maxilofaciálnej chirurgie ICOMS 21.-24. október 2013, Barcelona  / Dušan Hirjak .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 58-59  
  C 2642
  článok

  článok

 4. 23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)  / Nikš M. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 40-45  
  C 3016
  článok

  článok

 5. 23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)  / Czirfuszová M. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 53-68  
  C 3016
  článok

  článok

 6. 2nd európske sympózium BIOMET 3i  / Mária Habarová .  Zubný lekár : informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. - ISSN 1335-9223 . - Roč. 20, č. 2 (2013), s. 12  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., schémy, tab.  
  C 2865
  článok

  článok

 7. 3. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA : hlavné témy: Individuálny prístup v stimulácii ovulácie, Stimulácia ovulácie u pacientok vo veku nad 35 rokov, Hodnotenie kvality oocytov a embryí  / Peter Harbulák .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 20, č. 2-3 (2013), s. 91  
  C 2869
  článok

  článok

 8. 30. jubilejné Medicamenta Nova  / Mária Mušková .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 18, č. 3 (2013), s. 40-41  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 9. 6. workshop pre surveillance pneumokokových ochorení  / Perďochová Ľ. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 37-39  
  C 3016
  článok

  článok

 10. 60 rokov Slovenskej farmaceutickej spoločnosti .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 15, č. 6 (2013), s. 18-19  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok