Výsledky vyhľadávania

 1. 18. lekárnický kongres: Ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť : vývoj lekárnictva v trhovom prostredí  / Alexandra Pechová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 22, č. 12 (2017), s. 14-25  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 2. 7 th European federation of Critical Care Nursing associations Congress [elektronický zdroj]  / Milan Laurinc, František Naňo .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online) . - [Roč. 15], č. 1 (2017), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2017-01.pdf, s. 50  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3040
  článok

  článok

 3. Aká je realita liečby - observačné versus klinické štúdie  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 13. komnata komplikácií diabetu : 13. - 14. január 2017, Praha. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [február 1] (2017), s. 15  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Ako dosiahnuť kompletnú remisiu u depresívneho pacienta s anhedóniou?  / Milica Šarmírová .  Medical practice : pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109 . - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 6 a 8-10  : ilustr., fareb., fotogr., grafy  
  CP 2939M
  článok

  článok

 5. Ako manažujeme cievne mozgové príhody na Slovensku? : Čo je nové v akútnej liečbe CMP v SR  / Jaroslava Feketeová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres : 3. - 6. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2017), s. 13-14 a 16-18  : ilustr., fareb. obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Ako manažujeme cievne mozgové príhody na Slovensku? : Čo očakáva neurológ od antikoagulačnej liečby  / Jaroslava Feketeová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres : 3. - 6. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2017), s. 20-22  : ilustr., fareb. fotogr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. Ako manažujeme cievne mozgové príhody na Slovensku? : Inovovaný manažment prednemocničnej fázy zdravotnej starostlivosti o pacientov s NCMP. Ako vtesnať hodinu do 10 minút  / Jaroslava Feketeová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres : 3. - 6. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2017), s. 18-19  : ilustr., fareb. grafy, tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Ako manažujeme cievne mozgové príhody na Slovensku? : Sekundárna prevencia ischemickej CMP 2016  / Jaroslava Feketeová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres : 3. - 6. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2017), s. 19-20  : ilustr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Aktuálna situácia v liečbe agonistami GLP-1 receptorov na Slovensku  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 13. komnata komplikácií diabetu : 13. - 14. január 2017, Praha. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [február 1] (2017), s. 3-6  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Aktuálne trendy v cestovnej medicíne a novinky v očkovaní  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . VIII. slovenský vakcinologický kongres : 19. - 21. január 2017, Štrbské Pleso : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [marec 1] (2017), s. 6-7  : ilustr., fareb., fotogr., obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok