Výsledky vyhľadávania

 1. Accuracy of impedance cardiography in the assessment of cardiac output is not sufficient enough in patients with pulmonary arterial hypertension in comparison to patients with left-sided heart failure  / Lesny P. ... [et al.] .  Kardiológia . < XV.> kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 7. - 9. október 2010. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 19, suppl. 1 (2010), s. 44S  : ilustr., obr.  
  C 2635
  článok

  článok

 2. Artériová hypertenzia: novinky z kongresu ESC v Londýne  / Marian Sninčák .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia a angiológia . - Č. 10 (2016), s. 5-6 a 8  
  CP 2939L
  článok

  článok

 3. Artériová hypertenzia: novinky z kongresu ESC v Londýne  / Marian Sninčák .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 21-22  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939M
  článok

  článok

 4. Artériová hypertenzia - dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy : kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. - 31. august 2016. 1. časť  / Marian Sninčák .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 93-98  : ilustr., fareb., graf  
  C 3028
  článok

  článok

 5. Artériová hypertenzia - dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy : kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. - 31. august 2016. 2. časť  / Marian Sninčák .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 14, č. 3 (2017), s. 150-154  : ilustr., tab.  
  C 3028
  článok

  článok

 6. Čo priniesla Barcelona v roku 2017 - kam kráča kardiológia?  / Ján Murín .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 26, no. 5 (2017), s. 303  
  C 2635
  článok

  článok

 7. Čo zaujalo nekardiológa na kardiologickom kongrese?  / Ľubomíra Fábryová .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Varia . - Č. 23 (2014), s. 20-23  : ilustr., fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. Disorders of mitochondria in heart failure  / Murín J. .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 23, no. 5 (2014), s. 367-368  
  C 2635
  článok

  článok

 9. Európsky kardiologický kongres (ESC) 2008 - aktuálne novinky a stručný prehľad akceptovaných abstraktov v rokoch 2003 - 2008 : 30. august - 3. september 2008, Mníchov, Nemecko  / Gabriel Kamenský, Ján Murín, Anton Dlesk .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 17, no. 5 (2008)  : ilustr., tab.   .  Informácie SKS, pracovných skupín a SHS . - s. K/C 115-K/C 117  : ilustr., tab.  
  C 2635
  článok

  článok

 10. Európsky kardiologický kongres 2009 : 29. 8. - 2. 9. 2009, Barcelona, Španielsko  / Ján Murín .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, no. 5 (2009)   .  Informácie SKS, pracovných skupín a SHS . - s. K/C 78-K/C 80  
  C 2635
  článok

  článok