Výsledky vyhľadávania

 1. Ako dokážeme zlepšiť prognózu pacienta s vysokým KV rizikom?  / Katarína Žlebeková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 11. - 13. október 2012, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 17 (2012), s. 58 a 60-65  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., sch.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Ako sa vysporiadať s predsudkami v kardiovaskulárnej liečbe? Riziká a benefity v antikoagulačnej liečbe .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Ako sa vysporiadať s predsudkami v kardiovaskulárnej liečbe? Riziká a benefity v antikoagulačnej liečbe : 4. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [november 1] (2018), s. 3-4  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Ako vieme svojím rozhodnutím ovplyvniť prognózu hypertonika?  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 19. kongres SKS s medzinárodnou účasťou : 9. - 11. október 2014, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2014), s. 41-42 a 44-48  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 4. Ako zmení najnovšia medicína dôkazov klinickú prax liečby hypertenzie?  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XX. kongres SKS s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. október 2015, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 11 (2015), s. 45-46, 48-57  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 5. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Inhibítory PCSK9 v KV riziku: od teórie ku klinickej praxi  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 64-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Nové klinické dáta o iPCSK9  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 55-50  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Sekundárna prevencia: môžeme ísť ďalej?  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 60-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Antikoagulácia vo vzťahu k moderným terapeutickým postupom : antikoagulačná liečba v kontexte katétrovej ablácie  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 6. - 8. október 2016, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2016), s. 23-25  : ilustr., fareb., obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Antikoagulácia vo vzťahu k moderným terapeutickým postupom : antikoagulačná liečba u pacientov s valvulopatiou  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 6. - 8. október 2016, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2016), s. 26-27  : ilustr., fareb., fotogr., obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Antikoagulácia vo vzťahu k moderným terapeutickým postupom : reálne možnosti katétrovej ablácie FP na Slovensku  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 6. - 8. október 2016, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2016), s. 20-21  : ilustr., fareb., fotogr., obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok