Výsledky vyhľadávania

 1. Age Explorer : alebo Spoznávanie života sedemdesiatnika  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . X. slovenský geriatrický kongres a 37. Gressnerove dni : 21. - 23. september 2011, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2011), s. 14 a 16  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Aká antikoagulačná a statínová terapia je vhodná pre seniorov? : je antikoagulačná a statínová liečba účinná a bezpečná vo vyššom veku? Liečba vhodná pre starších (FORTA - fit for the aged therapy)  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Aká antikoagulačná a statínová terapia je vhodná pre seniorov? : 23. -25. máj 2018, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2018), s. 3-11  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Aká antikoagulačná a statínová terapia je vhodná pre seniorov? : používame u starších pacientov s FP správne dávky NOAK?  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Aká antikoagulačná a statínová terapia je vhodná pre seniorov? : 23. -25. máj 2018, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2018), s. 11-16  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch, tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Aká antikoagulačná a statínová terapia je vhodná pre seniorov? : špecifiká intenzívnej atorvastatínovej liečby vo vyššom veku  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Aká antikoagulačná a statínová terapia je vhodná pre seniorov? : 23. -25. máj 2018, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2018), s. 16-19  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. Antikoagulačná liečba a manažment pacientov s fibriláciou predsiení a v liečbe hlbokej žilovej trombózy  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 16 a 18-22  : ilustr., fareb., fotogr., graf, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 6. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : adherencia a dlhodobá perzistencia pacientov na NOAK - dve tváre tej istej mince  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 13-15  : ilustr., fareb., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : pohľad nefrológa na špecifiká antikoagulačnej liečby u krehkého pacienta  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 10-13  : ilustr., fareb., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : pohľad kardiológa na tromboprofylaxiu u geriatrického pacienta  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 5-9  : ilustr., fareb., fotogr., graf, obr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Blok prednášok VARIA I : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 23-24 a 26-30  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 10. Blok prednášok VARIA II : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 37-45  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  C 2939
  článok

  článok