Výsledky vyhľadávania

 1. 42. sympózium klinickej farmácie  / Anna Oleárová .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 15, č. 12 (2013), s. 22-23  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok

 2. 10. medzinárodné sympózium "Nízky HDL-cholesterol a metabolický syndróm" Dijon 2002  / Ľ. Fábryová .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 77-78  
  C 3020
  článok

  článok

 3. 12. sympózium AEP sekcie sociálnej psychiatrie a epidemiológie 23.-26. júna 2004, Mannheim, Nemecko  / V. Novotný, A. Heretik .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 39, č. 2 (2004), s. 119-120  
  C 1611
  článok

  článok

 4. 13. medzinárodné sympózium o ateroskleróze (28. september - 2. október 2003, Kyoto, Japonsko)  / Marian Sninčák .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 13, no. 2 (2004), p. K/C 19-22  
  C 2635
  článok

  článok

 5. 14. sympózium z dejín farmácie  / J. Čižmárik .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 6 (2005), s. 284  
  C 228
  článok

  článok

 6. 19. november je venovaný 4. najčastejšej príčine úmrtia vo vyspelom svete - CHOCHP  / Martin Novotný .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Č. 12 (2003), s. 42  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok

 7. 21. česko-slovenské angiologické sympózium  / Helena Rusnáková .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 10, č. 5 (2015), s. 18-21  : ilustr., fareb., fotogr.  
  C 2939
  článok

  článok

 8. 26. európske sympózium klinickej farmácie. 15.-17. október 1997, Tours Francia  / V. Kákošová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 6 (1998), s. 161  : Tab.  
  C 233
  článok

  článok

 9. 26. európske sympózium o kalcifikovaných tkanivách  / P. Masaryk .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva . - Roč. 13, č. 4 (1999), s. 183-184  : Obr.  
  C 2510
  článok

  článok

 10. 26. ročník sympózia o nových liekoch  / Mária Mušková .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Č. 11 (2003), s. 28-29  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok