Výsledky vyhľadávania

 1. NázovPripravenosť mladých dospelých na život po odchode z detského domova
  Súbež.n.Readness of young adults in orphanage to life after leaving the institution
  Aut. údajeCintulová, L., Juristy, J.
  Autor Cintulová Lucia
  Spoluautori Juristy Ján 1963-2015
  Vyd.údajeilustr., tab.
  PoznámkyBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.A 477
  Zdroj. dok. Nové trendy v súčasnej sociálnej práci [elektronický zdroj] : sociálna práca, dobrovoľníctvo, marginalizované skupiny, zdravotne postihnutí, etika, varia : zborník vedeckých prác. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove , 2015 . - ISBN 978-80-89464-30-2 . - CD-ROM, S. 277-289  : ilustr., tab.
  MeSH predmet. domovy detské
  dieťa v ústavnej starostlivosti
  integrácia sociálna
  podmienky sociálne
  prieskumy a dotazníky
  Predmet.heslá osamostatnenie * mladí dospelí
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z elektronických zdrojov
  Báza dátELEKTRONICKÉ ZDROJE
  článok

  článok

  Do košíka 2. NázovSpoločne pre lepší život
  Súbež.n.Together for better life
  Aut. údajeTkáčová, M., Tarhaj, R.
  Autor Tkáčová Marta
  Spoluautori Tarhaj Rastislav
  PoznámkyBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Plzeň : SAMOSATO spol. s.r.o. : Maurea, s. r. o. , 2015 . - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 47-54
  MeSH predmet. Rómovia
  faktory sociálno-ekonomické
  podmienky sociálne
  determinanty zdravia, sociálne
  stav zdravotný
  štýl životný
  výchova zdravotná
  práca sociálna
  Predmet.heslá projekt Spoločne pre lepší život
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

  Do košíka 3. NázovLukšík Ivan - Lemešová Miroslava: Deti v ťažkých životných situáciách
  Aut. údajeLukáš Vaško
  Autor Vaško Lukáš
  Sign.C 1653
  Zdroj. dok. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2015 . - Roč. 49, č. 3 (2015), s. 282-283
  MeSH predmet. Rómovia : psychológia : dieťa
  štýl životný : etnológia
  faktory sociologické
  skupiny menšinové
  podmienky sociálne
  dieťa
  Recenz.dok.Deti v ťažkých životných situáciách. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

  Do košíka 4. NázovŽivotné podmienky ako významný determinant výskytu TBC u rómskej populácie na východnom Slovensku
  Súbež.n.Living conditions as a determining factor for the occurence of tbc among roma population in eastern Slovakia
  Aut. údajePetrová, G., Lauková, P., Solovič, I.
  Autor Petrová G.
  Spoluautori Lauková Petronela
  Solovič Ivan 1966-
  Korporácia Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 9., 2013, Prešov, Slovensko
  PoznámkyBibliogr. odkazy
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Roč. 8, č. 4 suppl. CD (2013), 1 elektrický optický disk, s. 101-103
  MeSH predmet. tuberkulóza : epidemiológia
  Rómovia
  podmienky sociálne
  Heslá geogr. Slovensko
  Forma, žáner abstrakty z kongresu
  Jazyk dok.angličtina, slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z elektronických zdrojov
  Báza dátELEKTRONICKÉ ZDROJE
  článok

  článok

  Do košíka 5. NázovSutuacja [i.e. Situacja] zdrowotno-bytowa Romów a współczesne standardy cywilizacyjne
  Súbež.n.The situation of health and living conditions Roma and modern standards of civilization
  PodnázovZdravotná a bytová situácia u Rómov a moderné štandardy civilizácie
  Aut. údajeSobczyk, B.
  Autor Sobczyk B.
  Korporácia Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 9., 2013, Prešov, Slovensko
  PoznámkyBibliogr. odkazy
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Roč. 8, č. 4 suppl. CD (2013), 1 elektrický optický disk, s. 114-115
  MeSH predmet. stav zdravotný, u menšín
  podmienky sociálne
  Rómovia
  Heslá geogr. Poľsko
  Forma, žáner abstrakty z kongresu
  Variantné názvySituacja zdrowotno-bytowa Romów a wspólczesne standardy cywilizacyjne
  Jazyk dok.angličtina, poľština
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z elektronických zdrojov
  Báza dátELEKTRONICKÉ ZDROJE
  článok

  článok

  Do košíka 6. NázovNepriaznivé životné podmienky a hospitalizácia detí
  Aut. údajePochová D., Kovaľ J.
  Autor Pochová Denisa
  Spoluautori Kovaľ Ján
  Korporácia Prešovský pediatrický deň 14., 2012, Prešov, Slovensko
  Sign.C 3072
  Zdroj. dok. Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X. - Bratislava : SAMEDI , 2013 . - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 47-48
  MeSH predmet. zdravie
  prostredie sociálne
  podmienky sociálne
  chudoba
  oblasti chudoby
  ukazovatele zdravotného stavu
  hospitalizácia : štatistika a číselné údaje : trendy : dieťa
  chorobnosť
  úmrtnosť dojčenská
  Rómovia : štatistika a číselné údaje : dieťa
  dojča
  dieťa
  Forma, žáner abstrakty z kongresu
  Predmet.heslá faktory ovplyvňujúce zdravie * prostredie sociálne znevýhodnené * deti rómske
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

  Do košíka 7. NázovEpidemiológia invazívnych meningokokových nákaz na Slovensku
  Súbež.n.[Epidemiology of invasive meningococcal infections in Slovakia]
  Aut. údajeMária Avdičová
  Autor Avdičová Mária
  PoznámkyBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 2814
  Zdroj. dok. Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X. - Bratislava : MAURO Slovakia , 2012 . - Roč. 10, č. 6 (2012), s. 15-16 a 20  : ilustr., grafy, mp., tab.
  MeSH predmet. infekcie meningokokové : epidemiológia : etiológia
  chorobnosť : trendy
  incidencia
  úmrtnosť
  skupiny vekové
  Neisseria meningitidis
  doba hospitalizácie
  podmienky sociálne
  hygiena
  epidémie : prevencia a kontrola
  Heslá geogr. Slovensko : epidemiológia
  Predmet.heslá séroskupiny Neisseria meningitidis
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

  Do košíka 8. NázovExploring the moderating effect of field dependence-independence on relationship between pupil's school satisfaction and social classroom atmosphere
  Súbež.n.Skúmanie moderujúceho vplyvu závislosti-nezávislosti od poľa na vzťah medzi spokojnosťou žiakov v škole a sociálnou atmosférou triedy
  Aut. údajeMiroslava Papšová, Marta Valihorová, Eva Nábělková
  Autor Papšová Miroslava
  Spoluautori Valihorová Marta
  Nábělková Eva
  PoznámkyBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1890
  Zdroj. dok. Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320. - Bratislava : Slovak Academic Press , 2012 . - Vol. 54, no. 2 (2012), s. 125-136  : ilustr., graf, tab.
  MeSH predmet. spokojnosť osobná : dieťa
  študenti : psychológia
  podmienky sociálne
  školy
  kognícia
  Predmet.heslá štýl kognitívny * závislosť-nezávislosť od poľa * spokojnosť žiakov v škole * atmosféra sociálna v triede * žiaci 11-12-roční
  Jazyk dok.angličtina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

  Do košíka 9. NázovČítanie rómskych žiakov 1. až 6. ročníka základnej školy
  Súbež.n.Reading in Roma pupils of 1st up to 6th grade of basic school
  Aut. údajeMartin Kmeť, Vladimír Dočkal
  Autor Kmeť Martin
  Spoluautori Dočkal Vladimír
  PoznámkyBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Zdroj. dok. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2012 . - Roč. 46, č. 3 (2012), s. 230-251  : ilustr., graf, tab.
  MeSH predmet. Rómovia : psychológia : vzdelávanie : dieťa
  čítanie : dieťa
  podmienky sociálne
  vývin dieťaťa
  kognícia
  pochopenie
  faktory vekové
  vplyv pohlavia
  testy psychologické
  školy
  dieťa
  Predmet.heslá čítanie s porozumením * ročník navštevovaný
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

  Do košíka 10. NázovAddressing the challenge of women's health in Africa
  Podnázovreport of the Commission on Women's health in the African Region
  PrekladRiešenie problému zdravia žien v Afrike, správa Komisie o zdraví žien v africkom regióne
  Korporácia Svetová zdravotnícka organizácia. Regional Office for Africa, Brazzaville, Kongo
  Commission on Women's Health in the African Region
  ISBN978-929-023-1943 (brož.)
  Vyd.údajeBrazzaville, Republic of Congo : World Health Organization , c2012. - xxii, 90 s. : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, mp., schémy, tab., 30 cm
  PoznámkyBibliogr. odkazy. - Resumé. - Skratky a definície
  MeSH predmet. zdravie žien
  služby zdravotné, pre ženy
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  podmienky sociálne
  rozvoj ekonomický
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Heslá geogr. Afrika
  Forma, žáner príručky
  Predmet.heslá Zdravie matky a dieťaťa
  Jazyk dok.angličtina
  KrajinaCD
  Počet ex.1, z toho voľných 1
  Druh dok.Príručky
  Báza dátKNIHY
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  W 4922
  sklad Rovinka - monografické dokumenty