Výsledky vyhľadávania

 1. Názov1.česko-slovenská konferencia o sociálnej núdzi
  Korporácia Redakcia Medical practice
  Sign.C 3071
  Zdroj. dok. Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109. - Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia , 2009 . - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 7  : ilustr., fotogr.
  Heslá akcie Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Česko-Slovenská vedecká konferencia ( 1. : 2009 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH predmet. kongresy ako téma
  skupiny obyvateľstva, ohrozené
  práca sociálna
  pomoc sociálna
  samovražda : prevencia a kontrola
  dostupnosť zdravotníckych služieb
  služby stomatologické
  Predmet.heslá núdza ekonomická * kríza ekonomická * pomoc v núdzi
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 2. NázovDepresia a svetové krízy
  Súbež.n.[Depression and world crises]
  Podnázov1. október bol Európskym dňom depresie
  Aut. údajez tlačových materiálov pripravila Viola Zlámalová
  Autor Zlámalová Viola
  Sign.C 2814
  Zdroj. dok. Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X. - Bratislava : MAURO Slovakia , 2012 . - Roč. 10, č. 5 (2012), s. [1]
  Heslá akcie European Depression Day. 1. október
  MeSH predmet. depresia
  zdravie duševné
  podpora zdravia
  Predmet.heslá kríza ekonomická
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 3. NázovEkonomická kríza, alebo kríza hodnôt?
  Súbež.n.Economic crisis or crisis of the values?
  Aut. údajeŠkoviera, A., Murínová, Z.
  Autor Škoviera Albín
  Spoluautori Murínová Zuzana
  Korporácia Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 7., 2011, Prešov, Slovensko
  PoznámkyBibliogr. odkazy
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Plzeň : SAMOSATO spol. s.r.o. : Maurea, s. r. o. , 2012 . - Roč. 7, č. 1-2 (2012), s. 110-112
  MeSH predmet. rodina
  výchova dieťaťa
  hodnoty sociálne
  štýl životný
  Forma, žáner abstrakt z kongresu
  Predmet.heslá kríza ekonomická
  Jazyk dok.angličtina, slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 4. NázovEkonomická kríza v Grécku viedla k nárastu kardiovaskulárnych ochorení
  Korporácia Redakcia Právo a manažment v zdravotníctve
  PoznámkyBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Zdroj. dok. Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer , 2014 . - Roč. 5, č. 6 (2014), s. 20
  MeSH predmet. choroby kardiovaskulárne
  pacienti hospitalizovaní : štatistika a číselné údaje
  fibrilácia predsiení
  infarkt myokardu
  vplyv pohlavia
  faktory vekové
  štýl životný
  Heslá geogr. Grécko
  Predmet.heslá kríza ekonomická * dôsledky ekonomickej krízy
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 5. NázovEkonomické dopady hospodárskej krízy na kvalitu života a zdravia sluchovo postihnutých
  Súbež.n.The economical impact of economic crisis on the quality of life of hearing impaired people
  Aut. údajeBeňo, P., Dávideková, M., Šramka, M.
  Autor Beňo Pavol
  Spoluautori Dávideková Mária
  Šramka Miron 1940-
  Korporácia Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 7., 2011, Prešov, Slovensko
  PoznámkyBibliogr. odkazy
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Plzeň : SAMOSATO spol. s.r.o. : Maurea, s. r. o. , 2011 . - Roč. 6, č. 3-4 (2011), s. 39-40
  MeSH predmet. sluchovo postihnutí
  kvalita života
  pomoc sociálna
  organizácie neziskové
  Forma, žáner abstrakt z kongresu
  Predmet.heslá kríza ekonomická * starostlivosť sociálna - trendy * združenia občianske
  Jazyk dok.slovenčina, angličtina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 6. NázovEÚ: európska finančná kríza môže ukončiť referencovanie cien
  Aut. údajepreložila a spracovala: Eva Kozáková
  Autor Kozáková Eva
  PoznámkyZdroj: Girp Press Review 27/07/12 - 03/08/12
  Sign.CD 59
  Zdroj. dok. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X. - Bojnice : Unipharma , 2012 . - Roč. 17, č. 9 (2012), s. 18-19
  MeSH predmet. Európska únia : ekonomika
  manažment finančný
  prípravky farmaceutické : ekonomika
  priemysel farmaceutický : ekonomika
  Predmet.heslá kríza ekonomická * referencovanie cien liekov
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 7. NázovLiekové regulácie v krajinách EÚ v čase ekonomickej krízy
  Aut. údajeMichal Prokeš
  Autor Prokeš Michal
  Korporácia Redakcia Farmakoekonomika a lieková politika
  Farmakoekonomika na Slovensku. Konferencia s medzinárodnou účasťou 22., 2011, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 3079
  Zdroj. dok. Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. - ISSN 1336-7021. - Nové Mesto nad Váhom : TISING , 2012 . - Roč. 8, č. 3 (2012), s. 36-37  : ilustr. (fareb.), obr., tab.
  Heslá akcie Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information Conference ( 2011 : Viedeň, Rakúsko )
  MeSH predmet. prípravky farmaceutické : ekonomika
  politika zdravotnícka
  regulácia lieková a narkotiková
  predpisovanie liekov
  Európska únia
  Predmet.heslá politika lieková * kríza ekonomická * referencovanie cien liekov * určovanie cien liekov
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 8. NázovNevyhnutnosť finančného vzdelávania
  Súbež.n.Besoin d'éducation financiére
  Aut. údajePaulovičová M., Bugri Š.
  Autor Paulovičová Marcela
  Spoluautori Bugri Štefan
  Korporácia Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 7., 2011, Prešov, Slovensko
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Plzeň : SAMOSATO spol. s.r.o. : Maurea, s. r. o. , 2012 . - Roč. 7, č. 1-2 (2012), s. 78-79
  MeSH predmet. faktory sociálno-ekonomické
  chudoba : prevencia a kontrola
  Forma, žáner abstrakt z kongresu
  Predmet.heslá kríza ekonomická * kríza hospodárska * vzdelávanie finančné
  Jazyk dok.francúzština, slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 9. NázovSvet farmácie
  Podnázovkrátke správy zo sveta
  Aut. údajepreložila a spracovala: Eva Kozáková
  Autor Kozáková Eva
  Sign.CD 59
  Zdroj. dok. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X. - Bojnice : Unipharma , 2015 . - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 20-21  : ilustr. (fareb.), fotogr.
  Obsahuje tiežŠvajčiarsko: Rx lieky od lekárnikov bez lekárskeho predpisu -- USA: Lekárne spustili kampaň na očkovanie proti chrípke -- Poľsko: 11 lekární bez licencie kvôli nelegálnemu paralelnému obchodu -- Grécko: "Sociálne lekárne" - nové východiská z krízy
  MeSH predmet. farmácia
  zákonodarstvo o liekoch
  lieky na predpis
  vakcinácia
  chrípka u ľudí : prevencia a kontrola
  lekárne
  licencia farmaceutická
  pomoc sociálna
  poistenie zdravotné
  Heslá geogr. Švajčiarsko
  Spojené štáty americké
  Poľsko
  Grécko
  Predmet.heslá obchod s liekmi paralelný * lekárne sociálne * kríza ekonomická
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok

 10. NázovVplyv svetovej finančnej krízy na postavenie sociálneho pracovníka
  Súbež.n.The impact of world financial crisis on position of social worker
  Aut. údajeTraegerová, K.
  Autor Traegerová Kristína
  Korporácia Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 7., 2011, Prešov, Slovensko
  PoznámkyBibliogr. odkazy
  Sign.C 3128
  Zdroj. dok. Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Plzeň : SAMOSATO spol. s.r.o. : Maurea, s. r. o. , 2012 . - Roč. 7, č. 1-2 (2012), s. 122-123
  MeSH predmet. faktory sociálno-ekonomické
  nezamestnanosť
  práca sociálna : sily pracovné
  zaťaženie pracovné
  Forma, žáner abstrakt z kongresu
  Predmet.heslá kríza ekonomická * kríza hospodárska * úrady práce * pracovníci sociálni
  Jazyk dok.angličtina, slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  Druh dok.Rozpis článkov z periodík
  Báza dátČLÁNKY
  článok

  článok