Jednoduché vyhľadávanie

Prehľadávané zdrojeZmeniť

  • Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Online katalóg 45192

Zoznam periodík dochádzajúcich do Knižnice SNG v roku:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Edičná činnosť SNG


Vážení čitatelia, pred návštevou knižnice je potrebná rezervácia dokumentov, ktoré chcete počas návštevy študovať. Týka sa to publikácií, ktoré sa nachádzajú v sklade. Rezerváciu je potrebné vykonať najneskôr 24 hodín pred návštevou knižnice. V prípade, že nebudete mať rezervované dokumenty, môžete študovať len publikácie dostupné v študovni knižnice.

Rezervovať dokumenty si môžete prostredníctvom: 

Aj naďalej je potrebné si rezervovať miesto v študovni prostredníctvom rezervačného systému, alebo telefonicky +421 2 2047 6121.

Aktuálne otváracie hodiny: Pondelok, streda a štvrtok:  9:30-12:00   13:00-16:30


Tipy pre vyhľadávanie

1. Pre vyhľadávanie v Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov kliknite v ľavom menu na "Zdroje", označte zdroj "Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov" a kliknite na "Uložiť".

2. Vyhľadávacie kritérium "Umelci a iné osoby" umožňuje vyhľadávať publikácie, ktoré pojednávajú o živote, tvorbe a výstavách umelca (a iných osôb pôsobiacich nielen v oblasti umenia) alebo obsahujú významný počet jeho reprodukcií (aj knižných ilustrácií). V prípade, že je umelec súčasťou širšie zameranej zbierky alebo kolektívnej výstavy, netvorí jej významnú časť a je uvedený v poznámke ako jeden zo zastúpených umelcov, v tomto prípade odporúčame využiť vyhľadávanie cez "Všetky polia".

3. Predmetové heslá (osoby, témy, krajiny atď.) môžete vyhľadávať v limite "Všetky polia". Výstavy vyhľadávajte (podľa názvu, miesta, roku konania atď,) vo vyhľadávacom kritériu "Výstavy/konferencie".

4. Elektronickú verziu lístkových katalógov, ktoré obsahujú záznamy dokumentov do roku 2008, je možné prezerať na nasledovných odkazoch: Umelci a umelkyne, Knihy, Katalógy z výstav

Kontakt a otváracie hodiny