Number of the records: 1  

Zima, Miroslav

 1. Record number0014015
  Date11.07.2012
  TypeH - Schválená autorita
  Personal nameZima, Miroslav
  SourceZdroj
  Fyziológia rastlín, 1999
  Získaná informácia
  Doc., Ing., CSc., fyziológia rastlín
  Professional Orientationfyziológia rastlín
  person

  person

Number of the records: 1