Number of the records: 1  

Kubová, Anna

 1. Record number0014996
  Date11.07.2012
  TypeH - Schválená autorita
  Personal nameKubová, Anna
  SourceZdroj
  Fyziológia rastlín, 1999
  Získaná informácia
  Doc., RNDr., CSc., fyziológia rastlín
  Professional Orientationfyziológia rastlín
  person

  person

Number of the records: 1