Number of the records: 1  

Studia nad biosynteza i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride

  1. Studia nad biosynteza i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride / Danuta Witkowska . Wroclaw :  Akademia rolnicza , 1993 . 72 s . ISSN 0867-1427 . [1, available for regular loan 1]
    book

    book


Number of the records: 1