Number of the records: 1  

Agromech '87

  1. Agromech '87 : Celoštátna konferencia so zahraničnou účasťou. -- Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1987. -- 243 s. -- obr. mechanizácia živočíšnej výroby

Number of the records: 1