Number of the records: 1  

Some Notes to the Breeding Biology of Larus Ridibundus

  1. Some Notes to the Breeding Biology of Larus Ridibundus / Karel Drozdek. -- Praha : Academia, 1991. -- 37 s. -- (Přírodověd. práce ČSAV v Brně : Nova serie 1991/25/1). -- obr., tab., grafy. čajky * šľachtenie v chovateľskej praxi

Number of the records: 1