Number of the records: 1  

Zbližovanie krajín svetového socialistického spoločenstva v súčasnej etape budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti

  1. Zbližovanie krajín svetového socialistického spoločenstva v súčasnej etape budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. -- 116 s. -- (Zborník Ústavu marxizmu-leninizmu). zborníky ÚML * krajiny socialistické

Number of the records: 1