Number of the records: 1  

Teória a prax sociálnej politiky a racionálnej zamestnanosti

  1. Teória a prax sociálnej politiky a racionálnej zamestnanosti : Zborník. -- Banská Bystrica : Dom techniky, 1984. -- 164 s. zamestnanosť * politika sociálna

Number of the records: 1