Number of the records: 1  

Úsporné vykurovanie budov

  1. Úsporné vykurovanie budov / Ján Kaclík. -- Bratislava : Alfa, 1984. -- 224 s. : 141 obr., 45 tab. vykurovanie bytov

Number of the records: 1