Number of the records: 1  

20 rokov Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch 1951-1971

  1. 20 rokov Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch 1951-1971. -- Bratislava : Príroda, 1971. -- 142 s. -- obr., 8 tab. -- Res. rus., angl., nem., franc. VÚRV Piešťany * výroba rastlinná * pestovanie rastlín * Výskumný ústav rastlinnej výroby

Number of the records: 1